A tartós kapcsolat titka

500

Meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt. Utána nem váltak el egymástól soha többé. Hogy ez ön szerint esztelenség, hiszen minden szerelemnek vége szakad egyszer? Nem feltétlenül. A szenvedélyes érzelem tartós is lehet…

Valódi tündérmese

Úgy érezzük, hogy egy felhőcske hátán lebegünk az égen a hétköznapokban is. A valóság álomhoz hasonlatos. Az álom valósággá válik. Annyira megzavarodunk, hogy azt sem tudjuk, mi történt velünk. A szilárd alapok, melyeken eddigi életünk nyugodott, meginognak

A szeretett személyt ilyenkor szépnek, okosnak, rendkívülinek tartjuk magyarázzák a pszichológusok -, de valójában a szerelem első látásra a tudatalattiból fakad, amikor az az őrült benyomásunk támad, hogy ő az életünk férfija (nője). Elég egy szó, egy pillantás ahhoz, hogy áramütésszerű hatás érjen minket, és a boldogság állapotába kerüljünk. Egyúttal azt gondoljuk: ő a másik felem, tehát ilyenkor meghatározó az érzés, hogy egymást kiegészítjük. Nélküle nem élhetünk, mert segít a hétköznapok harcát megvívnunk, átélnünk az ünnepek örömét. Ő az, aki megtestesíti mindazt, amiről álmodoztunk.

Mi van az illúzión túl?

Amíg nem törik meg a varázs, a szerelmes csakis a jó oldalait látja szíve választottjának. Mi több, a másik olyan érzést kelt benne, hogy az illető tökéletes lény. Az átható boldogság megakadályozza abban, hogy olyannak lássa a másikat, amilyen valójában. Ám, – micsoda végzetes véletlen – egy napon olyasmi történik, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt volna. Megjelentek a démonok! Már nem mindenben értenek egyet a szerelmesek, a másik mégsem tökéletes. Mindkét fél megpróbál egy kicsit maga lenni. Amikor a konfrontáció bekövetkezik, nagyot esnek a magasból Hogy talpra álljanak, kulcsfontosságú kérdésekre kell válaszolniuk: Akarok én ebben a párkapcsolatban élni? Hogyan tovább?

Többféle válasz adódhat, de gyakran előfordul, hogy így hangzik: nem akarok, és ne járjunk tovább együtt. Ez esetben a kezdeti egybeolvadás állapotából ki kell hátrálni, és célszerű új kapcsolatot keresni. Azért említettük ezt a gyakori változatot, mert egy nagy szenvedély átlagos időtartama két év. Azután körülbelül egy évbe telik, míg a szenvedély átalakul, vagy elmúlik tartják a szakemberek, az általuk végzett kutatások alapján.

Álmodozó férfiak

Gyakran fordul elő, hogy a férfiak kisebb súlyt helyeznek a párkapcsolatra, mint a nők. Úgy tűnik legalábbis, hogy főként a külsőségekre adnak, pedig ezzel csak a könnyedség látszatát igyekeznek kelteni. Hiszen ők is az ideális nőt várják, akit sorsuk kizárólag nekik rendelt. Talán kevesen tudják, de egyes amerikai pszichológusok szerint a nők nem esnek szerelembe olyan könnyen, mint a férfiak. Ez utóbbiak gyakrabban keresik szenvedélyesen álmaik asszonyát, mint hinnénk.

A kompromisszumok ideje

Hogy meghosszabbodjék az a bizonyos két év, fontos tényező, hogy elfogadjuk a másik különbözőségét. Az ellentétek feloldásához meg kell tanulni kompromisszumot kötni. Egyesek erre nem képesek, nem tudják venni ezt az akadályt. Pedig a kompromisszumok segítenek eltávolodni az illúzióktól, és így sokáig fenntartható a kapcsolat. Mióta szerelemből házasodnak az emberek , a pszichológusok szerint, a párkapcsolat az önfelfedezési folyamat középpontjában áll.

A tartós párkapcsolatban élők túlnyomó része fokozatosan fedezi fel, és értékeli a másik igazi énjét. Erre visszahat az a tendencia, hogy az idő múlásával igyekeznek megszépíteni azokat a körülményeket, melyek közt találkoztak. Úgy tartják, hogy ilyen erős, ilyen intenzív érzések közepette lezajlott találkozás csak optimális együvé tartozásba torkollhat.

Kérdések a pszichológushoz

  • A szerelem első látásra élménye miért következik be csak egyes személyeknél, másoknál pedig nem?

Általában azt reméljük, hogy a hirtelen jött szerelem varázsütésre segít rajtunk, a megoldatlan problémáinkon, a frusztráltságunkon. Sokan elégedetlenek önmagukkal, és érzelemhiányban szenvedtek gyermekkorukban, felnőttkorukra viszont vágynak egy tökéletes lényre, aki megfelel minden érzelmi elvárásuknak. A szerelem úgy tűnik, külső hatásra érkezik, pedig belülről fakad: öntudatlanul is kísérlet az addigi életünkkel való elégedetlenség megváltoztatására. És vannak, akik vállalják ezt a kísérletet, vannak, akik nem.

  • Léteznek-e olyan módszerek, melyek segítségével meg lehet hosszabbítani a hirtelen jött szerelem értékes és édes időszakát?

A szerelembe esés váratlan eseménye az egyén személyiségének olyan dimenzióira világít rá, melyek addig kiaknázatlanok voltak. Kedves lesz, nagylelkű, kreatív, vakmerő és még sorolhatnánk a pozitív jellemzőket. Ezek valóban értékes percei az életünknek, melyek során addig fel nem fedett lehetőségeket használunk ki – és ez a szerelemnek köszönhető. A probléma csak az, hogy azt szeretnénk, örökké tartson. Pedig ez nem lehetséges. Meghosszabbítani igen: egymásra figyeléssel, kompromisszumokra való törekvéssel, de biztos módszerei, kipróbált eszközei nincsenek.

  • Mi kell ahhoz, hogy a kezdeti szenvedély – később – tartós érzelemmé váljék?

A másik valódi személyiségének az elfogadása. Amikor valakinek kirajzolódik valódi egyénisége, a másik hajlamos azt elutasítani, mert veszélyezteti az addigi illúzióit. Hiszen akkor nyíltan szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy nemcsak szerelmes kapcsolat létezik kettejük között, hanem konfrontáció is. Pedig nem lehet csak azt várni a másiktól, hogy boldoggá tegye a partnerét, hanem az is fintos, hogy erős szövetségben élve vele elfogadja partnerének hibáit is. Amíg ugyanazt várja valaki a másiktól, amit önmagában elképzelt róla korábban, valószínűleg nem lesz tartós a kapcsolat.

 

Galenus