Mi a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok munkája?

2009-08-24 13:21:34    

Mindannyiunk életében akadnak olyan pillanatok, amikor úgy érezzük, senkivel nem tudjuk megosztani terheinket, pedig éppen akkor lenne a legnagyobb szükségünk rá.


A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) immár 22. alkalommal szervezi meg szakmai konferenciáját.

XXII. LESZ Országos Találkozó: 2009. augusztus 28-30.

Ez a találkozó ad évente alkalmat arra, hogy a telefonszolgálatok munkatársai találkozzanak egymással, és egy hosszú hétvégén tapasztalataikat kicseréljék, rangos szakemberektől tanulhassanak.
Szükség van erre, hiszen ez a 20-25 telefonszolgálat, amely képviselteti magát – többnyire civil szervezet, s valamennyi önkéntesekkel működteti ezt a szép, de mégis nehéz és fáradságos szolgálatot.

Fontosnak tartjuk, hogy a sajtó útján, a tömegkommunikáció révén a lakosság értesüljön munkánkról, a szolgálatok öngyilkosság-megelőző, krízisintervenciós tevékenységéről.

Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok

DepresszióMindannyiunk életében akadnak olyan pillanatok, amikor úgy érezzük, senkivel nem tudjuk megosztani terheinket, pedig éppen akkor lenne a legnagyobb szükségünk rá. A reménytelenségnek és a magánynak ez az érzése bármelyikünket elérheti.

"A lelki elsősegély telefonszolgálat minden ember számára meg akarja adni a lehetőséget arra, hogy baj, kétségbeesés, vagy öngyilkossági veszély esetén - a szabadságjogok tiszteletben tartásával – azonnal felvehesse a kapcsolatot egy másik emberrel, aki barátként kész és képes a hívót meghallgatni és vele segítő beszélgetést folytatni. A telefonos lelkisegély szolgálat által nyújtott segítség az életre való bátorításra és a krízishelyzetekkel való megbirkózás képességének fejlesztésére irányul."
(IFOTES, Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége)

Magyarországon 1970 óta működnek telefonos lelkisegély szolgálatok, amelyek a fenti célok, elvárások teljesítésére szerveződtek. Jelenleg 22 szolgálat, köztük 9 éjjel-nappal várja a hívásokat. Az eltelt idő bebizonyította szükségességüket, számos esetben nyújtottak segítséget a hívóknak, a számukra megoldhatatlannak vélt probléma, konfliktus, élethelyzet rendezésében.
A mai változó világban, ahol eddig ismeretlen fogalmak: létbizonytalanság, munkanélküliség, anyagi és egzisztenciális gondok kerültek előtérbe; felszínessé váltak az emberi kapcsolatok, az úgynevezett kommunikációs társadalom az egyén kapcsolatainak elvesztésével jár. Szükség van tehát egy emberi hangra, aki meghallgat, segít a kritikus helyzetekben. A névtelenség feloldja az "ilyesmiről nem beszélünk" tabuját. Ezzel tud a telefonszolgálat segíteni.

„A találkozás egy másik emberrel - találkozás önmagaddal.”

A környezetünkből, a médiából egyre gyorsabban, egyre több információ ér el hozzánk, azonban nem tudjuk, hogy a közvetlen közelünkben lévő embertársunknak vannak- e gondjai. Naponta beszélgetünk egymással a hírekben, a filmsorozatokban szereplő személyek, politikusok és más emberek magánéletéről, ámde magunkra maradunk, ha a saját személyes dolgainkkal kapcsolatos ügyeket hozzuk elő megoldást remélve.
Ha nehézségekkel találjuk magunkat szemben, nagyon gyakran fogalmazódik meg bennünk, vagy fut át gondolatainkon, a „Kit érdekel az én nehézségem?”, „Nem érdekel senkit sem az én problémám!”, „Senki nem tud nekem segíteni!” lehangoló, magányra kárhoztató érzése. Ezért könnyen érezhetjük úgy, hogy magunkra maradtunk gondjainkkal, kilátástalannak érezzük helyzetünket, sötéten látjuk a jövőnket. Ezzel szemben mindannyiunknak szüksége van a melegségre, az embertársaink közelségére, és megértésére, a másik személy általi elfogadásra, valamint az elismerésre.
Sokan megtalálják és átélik nap- mint nap az otthon melegének kellemes, meghitt, megnyugtató, és biztonságot adó, bizalommal átitatott érzését. Akadnak azonban olyan személyek, akiknek kevés jutott ebből az érzésből, de ők is megértésre, támaszra várnak, ezért folyamatosan keresik ennek az elérési módját.
Ilyen lehetőséget biztosít a lelkisegély telefonszolgálat, ahol az év minden napján megértő fülekre találhat.

Gyakori kérdések:

A Hívónak be kell-e mutatkoznia?
Nem, a hívó anonim maradhat, csak annyit érdemes magáról elmondania, ami a problémája megértése érdekében szükséges. A hívásokat bizalmasan kezeljük.

Milyen problémával fordulhatnak a telefonszolgálathoz?
Bármilyen nehézséget jelentő kérdést, problémát megbeszélhetünk, ügyelőink készséggel hallgatják meg, és segítenek a problémamegoldásban.

Depressziós lányInformációkéréssel is lehet fordulni a szolgálathoz?
Igen. Ügyelőink általában az egészségügyi-szociális ellátásokról és intézményekről tudnak információkat nyújtani, tehát szívesen segítünk abban is, hogy a hívók a legmegfelelőbb ellátáshoz vagy szolgáltatáshoz hozzájussanak.

Kik ülnek a telefon túlsó végén?
Ügyelőink képzett önkéntesek, laikusok, ami azt jelenti, hogy mindennapi munkájuk eltér ettől a tevékenységtől, de erre a telefonos segítőmunkára speciális kiképzést kaptak.

A szolgálatoknak milyen szakmai hátterük van?
A szolgálatok vezetői képzett szakemberek, sok városban ismert és elismert pszichiáterek, pszichológusok, mentálhigiénikusok stb. A szakmai vezetésen túl az önkénteseink rendszeresen külső szupervizor csoportfoglalkozásán vesznek részt. A szolgálatok szakmai munkáját segíti a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (www.sos505.hu) is, ami országos szinten tömöríti szövetségbe a lelkisegély telefonszolgálatokat.

A szolgálatoknak vannak-e szakmai kapcsolataik?
Rendszerint az egészségügyi-szociális ellátórendszerrel, civil szervezetekkel, ill. egyházakkal is vannak kapcsolataink, de ennek minden városban másabb hagyományai alakultak ki, így egy-egy szolgálatnál eltérőek a szorosabb kötődések. A sürgősségi ellátás érdekében azonban a mentőszolgálattal és a 112 (rendőrségi bevetési alegységgel) minden telefonszolgálatnál kapcsolatba tudunk lépni.

Milyen szerepet töltenek be a telefonszolgálatok a betegellátásban?
Sokszor átvállaljuk az egészségügy betegségmegelőző szerepét, és általánosságban elmondhatjuk, hogy pénzt spórolunk meg az államnak, hiszen sok esetet sikeresen tudunk kezelni, így a hívónak nem kell személyesen szakemberhez fordulnia, ha pedig súlyosabb esettel kerülnek szembe a kollégák, pszichológus vagy orvos segítségét tanácsolják, s ezzel időben – a lelki probléma súlyosabbá fordulása előtt – elkezdődhet a szakszerű és rendszeres kezelés.

Kik lehetnek önkéntes ügyelők?
Minden szolgálatnál egy kicsit másabb a feltétel, azonban abban nagyjából megegyeznek, hogy valamilyen életkorhoz kötik (pl. 20 és 65 év közé), ill. érettségihez, magyar állampolgárság meglétéhez. De kérhetnek kézzel írt hagyományos életrajzot is, s mindenütt az intenzív kiképzés előtt valamilyen egyéni beszélgetésben vagy csoportos foglalkozáson felmérik a jelentkező adottságait, attitűdjeit, kommunikációs és empatikus készségét stb. A kiképzés tanfolyam jellegű, tehát csoportfoglalkozásokon ismerkednek meg az elmélettel és a gyakorlattal, illetve önismereti vagy személyiségfejlesztő tréningrésze is van a képzésnek.

1950-ben Chad Varah anglikán lelkész Londonban az öngyilkosság megelőzése céljából elindította az első lelki elsősegély telefonszolgálatot, s ebből nőtt ki a Szamaritánus (The Samaritans) mozgalom, olyan segítségnyújtás a remény-vesztetteknek, amely önkéntes laikus munkatársak tevékenységén alapul. Az öngyilkosság a legmarkánsabb, drámai figyelmeztetés az életfeltételek, emberi kapcsoltok, együttélési kultúra fogyatékosságaira: a tűrőképesség, az egészséges személyiség-struktúra sorvadása, a pozitív célképzetek devalválódására.

A nemzetközi normák alapján működő lelki elsősegély telefonszolgálatok célja - az öngyilkosság-megelőzés, a krízisintervenció és a mentálhigiénés prevenció, így alapvetően mentálhigiénés prevenciós feladatokat látnak el, átvállalva sokszor az egészségügyi ellátás betegségmegelőző szerepét is. Arra törekednek, hogy a krízisben lévő, problémákkal küszködő emberek azonnal elérhessék vonalaikat. A szolgálatok hívása ingyenes, s a hívó anonim maradhat.

Névtelen, de nem személytelen segítségükkel évente országosan több tízezer hívó él, a legkülönbözőbb életnehézségek szorításában. Szervezeteiket maguk tartják fenn, a krízisintervenciós munkára képzett önkéntesek stábokban dolgoznak, s a szolgálatok sok helyen bázisai más mentálhigiénés, prevenciós kezdeményezéseknek is.


Buda Béla 1975-ben, egyik tanulmányában azt írta, hogy a telefonszolgálatok a „szakma lelkiismereti őrpontjaivá” válnak, mert a társadalom, társas kapcsolataink bajainak olyan teljes keresztmetszetével, a közösség és az egyén szenvedéseinek olyan bugyraival találkoznak, amivel máshol nem szembesülhetünk, s amit fel kell hogy mutassanak.  Meg kell mutassák ezt a tükröt, és cselekvésre kell serkentsék azokat, akik tehetnek.

Bagdy Emőke szerint a telefonszolgálattal való beszélgetés komplettebb, másabb, mint a szomszéddal, ismerőssel, baráttal való eszmecsere. Tartalmában, formájában és szakmaiságában is teljesebb, összetettebb folyamat, hiszen a hívó és az ügyelő között kialakult sajátos kapcsolati mező bizalmi légköre elősegíti az értékítélet mentes probléma megoldást.

NÉHÁNY SZAKIRODALOM:
Buda Béla (1976): Pszichés hatás és pszichoterápia telefonon át I-II.  IN: Magyar Pszichológiai Szemle, 1976/I-II. szám
Buza Domonkos (2004): A magyar lelki elsősegély telefonszolgálatok IN: Addiktológia, III. évf. 1. szám
Buza Domonkos (szerk.) (2002): A meghallgatás feltételeiről. Tanulmánygyűjtemény. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, Budapest
Csürke József - Nagy Tímea - Tukorka Gábor (2000): Változás - ok. A magyar szuicidalitás megjelenése a pécsi S.O.S. Élet Telefonszolgálat hívásainak tükrében az 1995-1999 közötti időszakban;  IN: Szenvedélybetegségek, VIII. évf. 2000/4. szám
Kálmánchey Albert dr. – Rénes László (szerk.) (2002): Telefonos lelki segítés. Tanulmánygyűjtemény. Kállai Könyvkiadó, Debrecen
Kézdi Balázs (1976): A telefon: eszköz és módszer;  IN: Magyar Pszichológiai Szemle, 1976/VI. szám
Kézdi Balázs (1995): Negatív kód;  Pannónia Könyvek, Pécs
Vannesse, Alfred (1993): Hallgatástól a meghallgatásig. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, Budapest

Közös zöld számunk:
06 80 505 505
éjjel-nappal ingyen hívható vezetékes telefonról országszerte kivéve az alábbi körzetekből:
32, 62, 63, 66, 68, 69, 72, 73, 83, 88, 89, 92, 93, 95.

Az alábbi listában megtalálhatja az Ön körzetéből hívható telefonszolgálatot

Tagszolgálatok

Város

Szolgálat

Telefonszám

Elérhetőség
ideje

Békéscsaba
(66, 68)

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat

06 66 441 300

nonstop

Budapest
(1, 23, 26)

ÉLET Lelki Elsősegély Telefonszolgálat

06 80 505 505

nonstop

Budapest
(országos)

Caritas Katolikus Lelkisegély Telefonszolgálat
Református Telefon Lelkigondozás

06 80 505 503
06 1 201 0011*

18-06
17-21

Debrecen
(42, 44, 45, 52, 54)

"SEGÍTŐ KÉZ" Lelkisegély Telefonszolgálat

06 80 505 505

nonstop

Győr-Moson-Sopron
(84, 85, 87, 96, 99)

Lelki Elsősegély Szolgálat
(Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron)

06 80 505 505

nonstop

HEGY+
(27, 28, 35, 36, 37)

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
(Hatvan, Eger, Gyöngyös, Balassagyarmat)

06 80 505 505

nonstop

Kecskemét
(76, 77, 78, 79)

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat

06 80 505 505

Sze, P, Szo:

18-06

Makó
(62, 63)

Makói Lelkisegély Szolgálat

06 62 212 515

H, K, Szo, V: 14-02

Miskolc
(46, 47, 48, 49)

Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálat

06 80 505 505

nonstop

Pápa
(89, 95)

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat

06 80 810-600

18-24

Salgótarján
(32)

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat

06 80 810-600

18-06

Szeged
(62, 63)

S.O.S Telefonos Lelkisegély Szolgálat

06 80 820 111

19-07

Székesfehérvár
(22, 25, 33, 34, 74, 75, 82)

EMPÁTIA Telefonos Lelkisegély Szolgálat

06 80 505 505

19-07

Szolnok
(24, 29, 53, 56, 57, 59)

"BIZALOM" Lelkisegély Szolgálat

06 80 505 505

nonstop

Szombathely
(94)

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat

06 80 505 505

19-07

Veszprém
(87, 88)

"Kapcsolat" Telefonos Lelkisegély Szolgálat

06 80 505 505
06 88 422 205

Nonstop

 

Társszolgálatok

Város

Szolgálat

Telefonszám

Elérhetőség
ideje

Esztergom
(33)

Lelkisegély Szolgálat

06 33 417 504

P, Szo: 20-07

Nyíregyháza
(42, 44, 45)

Lelki Telefonszolgálat

06 80 204 519

Szo, V: 18-23

Pécs
(69, 72, 73)

S.O.S. Élet Telefonszolgálat

06 80 505 390

19-07

Zalaegerszeg
(83, 92, 93)

Lelkisegély Szolgálat

06 80 505 599

16-23A telefonszolgálatok a zárójelben felsorolt körzetekből fogadnak hívásokat.
A hívások ingyenesek.
*: a hívás nem ingyenes.

Forrás: Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége
5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4. Tel.: 66/447-334
E-mail: iroda@sos505.hu  szolgalat@sos505.hu www.sos505.hu

 

Egészségügy és internet
Ön mire használja az internetet az egészségügyi ismeretszerzésben?

Patika Magazin Online

A Patika Magazin a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) egészségügyi ismeretterjesztő folyóirata.
Kiadja: Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.

Impresszum   |    Médiaajánlat   |    Adatkezelési tájékoztató   |    Facebook   |    Google+

Copyright © Galenus Kiadó. Minden jog fenntartva!