Mit jelent a REIKI?

2009-10-20 12:09:32    

A japán REIKI kifejezés jelentése: univerzális energia. Ez az Univerzális Energia rendelkezésre áll a világ minden népe számára.

reikiEz az univerzális energia elérhető sokféle taoista, buddhista, hindu, szufi, zsidó, keresztény vagy sámánisztikus módszerrel. A különböző módszerek mindegyike ugyanazon univerzális energiához jut el, melynek gyökerét több ezer éves tibeti írásos anyagokban fedezték fel. 

Minden egyes módszernek más és más a neve, hiszen maguk az eljárások, technikák is eltérőek. Tévedés lenne ezért azt gondolni, hogy minden módszer, amely az univerzális energiához vezet és azt alkalmazza, Reikinek volna nevezhető. A Reiki ugyanis nemcsak az univerzális energia japán neve, de egyben a sok közül egy bizonyos módszeré is, amelyet Mikao Usui hagyományozott tovább. Ezt a kettőt pedig - az energiát és a hozzá vezető eljárást - nem jó összekeverni, mert félreértésekre adhat okot. Meglehet, a lámpás az lámpás, a gyertya pedig gyertya.

A Reiki nem tantételek vagy hitelvek gyűjteménye, nem vallás és nem is egy bizonyos gyógymód. A Reiki négy szimbólumot használó behangolásos módszer, az Univerzális Energia befogadására, közvetítésére és átadására, ezáltal személyiségfejlesztő, gyógyító, szeretetet adó, kiegyensúlyozott embert és harmonikus emberek közötti kapcsolatot teremtő hatású.
A Reiki révén létrejött összeköttetés az Univerzális Energiával különböző módokon jelenhet meg, és ennek éppúgy csak az egyik formája az érzékelhető energia, mint azok a hatások, amelyeket a Reikiben részesülő testi szinten vagy a személyiségfejlődés terén tapasztal meg.

A hatás sohasem csak egyoldalú, pl. csak testi betegséget gyógyító, az Egyetemes Energia mindenkor minden szinten hat, de az egyes személyiségek szűrőjén keresztül érvényesül, ezért az egó korlátainak hálózata megszabja azt, hogy az adott esetben melyik hatás az optimális e korlátok lebontásának folyamatában. Ennek megfelelően a Reiki fokozatai nem az Egyetemesség fokozatai, hanem az Egyetemesség kibontakozásának útjában álló egoisztikus korlátok lebontásának fokozatai, az ego feladásának lépcsői.

Ezért, bár lehet beszélni a Reiki energia intelligens voltáról, ez azonban semmiképpen nem azt jelenti, mintha a Reiki által a kevésbé intelligens ember automatikusan intelligensebbé válna. Hasonlóan, a Reiki testi-lelki vagy személyiségfejlesztő hatása sem mechanikus automatizmus. A Reiki nem a kívülről jövő megváltás, hanem az önmegszabadítás módszere. A gyógyulni vágyónak, a tanítványnak vagy a Mester-jelöltnek tennie kell magáért.

A Reiki befogadásához és közvetítéséhez nem racionális megismerés vagy hit, hanem behangolás vezet. A behangolás azonban csak megteremti a kapcsolatot az Univerzális Energiával, de ezen túl az már a behangolton múlik, hogy ez az energia benne milyen hatást ér el. Minél nyitottabb valaki az Egyetemes irányába, annál közelebb is tud lépni hozzá. Ezt szolgálja az - mint minden spirituális beavatás, behangolás esetében - amikor a behangolandó, beavatandó tanítványnak jelképesen meg kell halnia, vagyis korábbi egójából valamit fel kell adnia, hogy nyitottá válhasson az Egyetemes számára és ezzel mintegy újjászülessen.

A reiki bármilyen vallású, világnézetű ember számára elérhető, mindenki felé az univerzálisat közvetíti, de nem uniformizál. Az egyének, a tanítványok és a mesterek világnézetileg nem semlegesek, lehetnek pl. keresztények vagy buddhisták, de a Reiki mint Univerzalitás vagy Teljesség, ezen különbözőségek fölött áll, ilyen értelemben világnézetileg semleges. Aki az Egyetemeshez, a Teljességhez valamit hozzá akar tenni, az elvesz belőle.”

 A REIKI Tradíciója
 „A REIKI több, minimum három szintű átadásban tanítható. Mikao Usui első tanítványai még több mint 10 szinten gyakoroltak. Később a behangolásokat összevonva, egyszerűsödött a rendszer. 1925-ben már 3-4 szinten tanította a Reikit Usui Mester- ugyanakkor tudjuk, hogy e felett is volt még szint, ahova csak egyedül lehet már eljutni. Ez a tény nyugaton elsikkadt - pedig fontos. A Reiki Mester is fejlődik tovább, mindig, mint minden spirituális út Mesterei is.

A REIKI első átadását általában Shódennek vagy Reiki I.-nek nevezik. E szint mindenkinek megadható, aki kéri. Aki ebben az átadásban részesül, képes magát vagy bárki más személyt Reiki kezelésben részesíteni, és a beteg képes a kezelőn keresztül meggyógyítani magát az Univerzális Energia segítségével. Utána a csuden szint következik, mely nyugaton hiányzik jelenleg az Usui Shiki Ryoho rendszerből - pedig nagyon fontos, intuíciófejlesztő gyakorlatokból áll.

Aki legalább fél évet szorgalmasan gyakorol, előbb utóbb az energia annyira átjárja, hogy felébredhet benne a kívánság, tovább szeretne lépni - amennyiben szellemi utat is kíván gyakorolni. Ugyanis a REIKI II. rendszere, praxisa már erről szól.

A REIKI II. átadást Okudennek nevezik. A gyakorló 3 REIKI szimbólumba kap avatást, és megtanulja, gyakorolja használatukat. Több Reiki iskola (az Usui Shiki Ryohon kívül mind) két részre bontja a képzést. E gyakorlatok segítik a gyakorló szellemi útját, naponta alkalmazza a tanultakat, és megtanul pszichés betegségeket is kezelni.

Körülbelül 1 év alatt legkorábban, sok kitartó gyakorlás után a gyakorló még ennél is tovább képes lépni. Elérheti azt a szintet, hogy tudatosan vállalja a felelősséget életéért, felismerésekre jut. Ekkor érik meg a következő szint energiájának megtapasztalására. Ekkor már érti a Tradíció fontosságát.

Reiki Felsőfok: A tanítvány megismeri a IV. szimbólumot, azzal dolgozik magán. Ekkor az illető már saját sorsának ura, felelősséget vállal életéért. Önmaga Mestere. Tapasztalhatja hamarosan, hogy az emberek bizalommal fordulnak hozzá problémáikkal.

Reiki III. átadás, Shinpiden: a tanítvány gyógyítóvá válik, gyógyító mester válhat belőle. Későbbi sikeres kezelések után kaphat engedélyt a módszer alapjainak tanítására, valamint, ha alkalmas rá! Egyszer egyénileg is taníthat majd, tanítványai lehetnek. Tovább dolgozik önmagán is.
Spirituális Mester szint: Elismerése annak, hogy a tanítvány most már Spirituális Mester. Mindez a Tradíció szerint történik. Az így felhatalmazást kapott személy képes másoknál is a Tan átadását biztosítani, a REIKI tisztaságát az élő tanátadási vonalon megőrizni. Ide egyénileg vezethet út.”
(részlet Porosz Tibor: A REIKI Tradíciója című írásából)

A REIKI Tradíciója

„I. A reiki tradíciójának egyik alapvető eleme technikai természetű. Ez négy meghatározott funkciójú, nevű, formai megjelenésű szimbólumot, illetve azoknak meghatározott koreográfia szerinti használatát jelenti.
II. A reiki tradíciójának másik alapvető jellegzetessége az Univerzális Energiával kapcsolatos. A reiki révén létrejön az összeköttetés az Univerzális Energiával.
III. A reiki-tradíció harmadik alapvető eleme, a mester és a tanítvány viszonya, illetve a módszer átadása hagyományos Mester-Tanítvány tradicionális feltételrendszer alapján. Ez nem egyenlő tanfolyamdíj kifizetésével, a Reiki Mester felelőssége nem azonos a pénztárgép funkcióval, akkor se, ha nyugaton - be kell vallani - sok ilyen eset előfordult.
IV. A Reiki tradíció következő fontos eleme a REIKI praxisa. A Praxis elsősorban Mikao Usui O-Szenszei által kidolgozott gyakorlatokból, valamint az élő hiteles tanátadási vonalakon, azóta Reiki Mesterek által kidolgozott újabb, hatékony spirituális-energetikai gyakorlatokból, betegkezelési rendszerekből áll. Itt tapasztalható meg igazán a Reiki ezerszínű élő hatása. Minél hatékonyabb egy praxis, a tanítvány annál gyorsabban tud fejlődni, dolgozni magán, hogy önmaga mesterévé és később spirituális mesterré válhasson.
V. A Reiki tradícióját jelentik továbbá az Alapító Mester által adott útmutatások: Az 5 életszabály. Nyílegyenesen mutatja az utat a helyes gyakorláshoz.
VI. Szintén a Reiki tradíciójához tartozik a Meiji Tenno Gjószei, a Meiji császár Reiki gyakorlóknak írt 125 waka verse, melyek útmutatók a helyes életvitelhez. Mikao Usui e versgyűjteményt a Reiki Alapelveinek tekintette és erre külön fel is hívta a figyelmet. Nélkülük nem teljes a REIKI tradíciójának tanítása. (Kivéve Hajasi irányzatait, mint pl. az Usui Shiki Ryoho, ezen irányzatok tradíciójába nem tartozik bele) Útmutatók, vers formájában.
VII. Szintén a REIKI tradíciójához tartozik, hogy világnézetileg semleges - a tanítvány maga alakítja tapasztalatai alapján világképét, életfilozófiáját. A REIKI semmilyen vallás, filozófia tanítását, kellékeit, szimbólumait nem tartalmazza.”
(Porosz Tibor: A REIKI tradíciója és Fodor György: Élő tradíció című írásai alapján készült. )

OsuiA Reiki hatásmechanizmusa az Usui Shiki Ryoho irányzatban használtak szerint

A Reikit a gyógyító nyitott csatornáján hívja le. A Reiki az energiát nem a gyógyítótól veszi el, hiszen az energia kívülről jön. A kezelt személy egy tiszta csatornán át jut energiához, így semmit nem vesz át a kezelő, gyógyító személyes energiájából.

Reikinél, ha kialakul a kezelési szándék és a kezek az adott testre / test fölé kerülnek, az energia máris magától áramlik, nincs szükség a kezelést végző személy feszült figyelmére.

A Reiki minden egyes emberre egyéni hatást fejt ki, mindig a kezelt személy szükségletei határozzák meg.

A Reiki kezelés formája minden egyes kezelést végzőnél más és más, kicsit eltér, de a kezelés központjában
- a test problémás, vagy fájdalmas része
- másrészt a hormonrendszer áll.

Takata asszony által tanított Reiki kezelési hatásmechanizmus a következő:
- sorra vesszük a mirigyeket. Ezek szabályozzák a hormonok termelődését, a testben ezeket a mirigyeket az idegsejtek stimulálják.
- a test az idegrendszerrel az agy közvetítésével kommunikál, s az agy ösztönzi a mirigyeket a homeosztázishoz szükséges hormonok termelésére.
- éteri szinten a hét fő csakra mindegyike megfelel egy belső elválasztású mirigynek.
- így a belsőelválasztású mirigyek rendszere energiaátalakítóként működik az éteri energiaközpontok, a csakrák számára és viszont, a csakrák energiaátalakítók vissza a fizikai test felé a belső elválasztású mirigyek közvetítésével.
- Minden szint kapcsolatban és kölcsönhatásban van egymással.

A Reiki nem csupán a test kémiai szerkezetében hoz létre változásokat, miközben segíti a szervnek regenerálódását, a szövetek és csontok újra épülését, hanem segít abban is, hogy a kezelt mentális szinten kiegyensúlyozottá váljon.

A Reiki energia természetes módon, együttesen hat az anyagi, az éteri és a gondolkodással kapcsolatos szinteken.

A Reiki segít megszüntetni az energiablokkokat és felszabadítani az ezekben tárolt érzelmeket - ez a folyamat elősegíti a betegségek okfeltárását, és az általa való megszabadulást.

A betegséget kiváltó ok, a legtöbb esetben a gondolkodásban rejlik, ha a gondolkodás nincs szinkronban az ember spirituális vagy isteni természetével.

Reiki kezelés

A teljes Reiki kezelés életenergiát visz be a szervezetbe, beindítja a test természetes öngyógyító mechanizmusát és egy méregtelenítési folyamatot, átfogóan regenerálja a szellemi test finomanyagában lévő energiapályákat.
Katalizálja, mozgásba hozza a test energiáit, sok esetben nagyon gyorsan állítja helyre a terhelhetőséget, lehetővé teszi a szervezet számára, hogy harmonikusan hasznosítsa a kiváltott gyógyító reakciókat. A Reiki megfelelően támogathat minden természetes gyógymódot.

A kezelendő személynek kell kérni
A kezelendő személynek kérnie kell a gyógyulást. Kérésével a kezelendő személy tudatos elhatározást tesz, hogy létének állapotáért felelősséget vállal - vágyik a változásra, vágyik a gyógyulásra. Nem a gyógyító dolga, hogy ott próbáljon segíteni, ahol nincs szükség a gyógyulásra. Az embernek nem kellene drága idejét és energiáját azokra pazarolni, akiket ez nem érdekel vagy nincsenek felkészülve ennek befogadására. Ez a szabad akarat jogának megszegése.

Kell-e hinni a Reikiben, hogy használjon a kezelés?
A Reiki nem vallás, világnézetre való tekintet nélkül működik. Nem árt azonban, hogy az, aki kéri az energiát, legyen nyitott a befogadásra, és az, aki Reiki csatornaként energiát hív le és közvetít - hajlandó legyen eddigi életén pozitív irányban változtatni, a változásért tudjon áldozatot hozni.

Milyen gyakorisággal történjenek a Reiki kezelések?
Ezt mindig a probléma határozza meg, mivel fordul hozzánk a páciens. A kezelések gyakorisága, és hogy a gyógyulás mennyi idő után következik be, mindig a betegség súlyosságától függ!

Forrás: Usui Reiki Ryoho Magyarország

Egészségügy és internet
Ön mire használja az internetet az egészségügyi ismeretszerzésben?

Patika Magazin Online

A Patika Magazin a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) egészségügyi ismeretterjesztő folyóirata.
Kiadja: Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.

Impresszum   |    Médiaajánlat   |    Adatkezelési tájékoztató   |    Facebook   |    Google+

Copyright © Galenus Kiadó. Minden jog fenntartva!