Mit kell tenni közlekedési baleset esetén?

2011-02-09 14:00:00    

A téli időszakban a csúszós utak és sokszor a másik fél magatartása miatt is sokszor elkerülhetetlenek a kisebb koccanások, esetleg nagyobb vagyoni kárral, személyi sérüléssel is járó közlekedési balesetek.

Nagyon kevesen tudják, hogy ez esetben mi a teendőjük, szükséges-e rendőrt hívni, illetve milyen papírt kell a balesetben érintett feleknek kitölteniük.

 

 

A legfontosabb: az élet és az egészség védelme

 

Közúti baleset bekövetkezése esetén mindenképp fontos meggyőződni arról, hogy történt-e személyi sérülés. Ha történt, akkor a rendőrségen kívül a mentőket is azonnal értesíteni kell. A sérültek számára a mentők megérkezéséig segítséget kell nyújtani, elsősegélyben kell részesíteni őket. Ha valaki elmulasztja a segítségnyújtást, akkor büntetőjogi felelősséget kell vállalnia.


Baleset után papírozás

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény értelmében baleset bekövetkeztekor a baleset részesei a helyszínen kötelesek átadni egymásnak a személy-, gépjármű- és a biztosítási szerződés azonosításához szükséges adatokat, valamint a baleset lényeges körülményeire vonatkozó információkat. Új szabály, hogy a biztosítási szerződés azonosításához a kötvényszámot is meg kell tudni adni, így a biztosítási kötvény másolatát érdemes a forgalmi engedélyben tartani.

A károsult a bekövetkezett kárt a bekövetkeztétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak.Európai baleseti bejelentő nyomtatvány

Célszerű ezért a gépjárműben tartani az úgynevezett Európai baleseti bejelentő nyomtatványt, amelyet bármelyik biztosítónál be lehet szerezni. Hívják ezt „kék-sárga” bejelentőnek is. Ennek tartalma egész Európában egységes, csupán a használt nyelvekben térnek el egymástól, így külföldi balesetek esetében is használhatóak. Nagyon fontos, hogy ez pontosan legyen kitöltve, és abban minden tény egyértelműen legyen rögzítve. Nem szabad megfeledkezni az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről sem. És a baleseti bejelentő egy példányát érdemes gondosan megőrizni, ezt kell majd ugyanis a biztosítóhoz eljuttatni.

 

 

Mit kell tenni a károsultnak, és mit a károkozónak?

 

A balesetet okozójának a baleseti bejelentőt a saját biztosítójához kell eljuttatnia, a baleset elszenvedő félnek viszont, a károkozó biztosítójához kell fordulnia további ügyintézésért.


Kevésbé ismeretes, hogy a károkozóra szigorúbb szabályok vonatkoznak, így neki 5 munkanapon belül kell írásban bejelentenie a káreseményt biztosítójánál és meg kell adnia a kárrendezéshez szükséges adatokat. Ezzel együtt az ügy szempontjából lényeges körülményeket is be kell jelenteni, valamint ha a káreseménnyel kapcsolatban valamely hatóság vagy rendőrség eljárást folytatott le, ezt a szervet szintén meg kell jelölni.


 

Ha nincs egyetértés, rendőrt kell hívni

Fontos tudnivaló, hogy amennyiben a balesetben érintett felek meg tudnak egyezni a felelősség kérdésében, akkor már nem kell további tényeket tisztázni, azonban, ha véleményük ebben eltér, mindenképpen rendőrt szükséges hívni. Ez esetben mindkét érintett kötelessége a rendőrt megvárni a helyszínre érkezésig.

 

 

Mit kell tenni, ha nincs biztosítása a másik félnek?

 

Ha a kárt okozó üzembentartó érvényes biztosítási szerződéssel nem rendelkezik, akkor az előbbieket a Kártalanítási Számla kezelőjénél, azaz a Magyar Biztosítók Szövetségénél (MABISZ) lehet jelenteni és innen fogják megtéríteni a kárt. Ismeretlen károkozó esetén szintén 30 napon belül kell a MABISZ-hoz fordulni.

Kevesen tudják még azt, hogy a kötelező biztosítás nem terjed ki arra a kárra, ami a károkozó gépjárművében keletkezett. Ez esetben csak akkor számíthat a károkozó saját kára megtérítésére, ha úgynevezett casco biztosítással is rendelkezik.

Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület

Egészségügy és internet
Ön mire használja az internetet az egészségügyi ismeretszerzésben?

Impresszum   |    Médiaajánlat   |    Adatkezelési nyilatkozat

Copyright © Galenus Kiadó. Minden jog fenntartva!