A Vízöntő korszaka - kiszámíthatatlan, fárasztó és szabad

2012-02-15 08:00:00    

A New Age, a Vízöntő korszaka, mely a Halak korszakát váltja fel. Minden korszaknak voltak a saját jellemzői, melyek az emberek életét befolyásolták. Mi jellemző a Vízöntő korszakára?

 

Mit jelent a Vízöntő?

 

A Vízöntő írásos jele két hullámvonal, mely a víz hullámait szimbolizálja. Ezt a gondolatot szimbolizálja a bölcs és nemes férfi alakja, aki a karján vagy a vállán egy vagy két megdöntött amforát hord, amiből nagy sugárban ömlik a víz. A latin aquarius, vízhordót jelent.

A Vízöntő szimbólumában szereplő alak „kiönti”, elénk tárja az anyagiságától megszabadult, eszményi világ ábrándképét. Ez is kihangsúlyozza a Vízöntő jegy levegő jellegét, mely a konkrét valóságból mindig szívesen siklik a magasztos eszmények álomvilágába.

A Vízöntő egyfajta mozgatóerőt szimbolizál, mely mind az alkotást, mind az eszmét magában hordja.

 

A Vízöntő az egyetemesben, a másokban kifejeződő öntudatot fejezi ki. Uránosz mítoszában megtalálható a tökéletesség és tisztaság utáni Vízöntő-törekvés, amely minden realizált dologban konfrontálódik az anyagi világ tökéletlenségével. A gyakorlati valóság nem felel meg az elképzeléseinek.

 

A Vízöntő jegyben születettek jellemzése

 

Nagyon fontosnak tartja saját, közvetve pedig mások szabadságát, fizikai, főként azonban szellemi értelemben. Mindez az érzés a legjellemzőbb tulajdonsága, elsősorban társadalmi kapcsolataiban, ahol nem tűr semmiféle korlátozást. A Vízöntő igen leleményes, eszes, feltalálónak született. Rendkívül barátságos, de sok szempontból zárkózott, s nem szereti, ha magánéletébe avatkoznak. Veleszületett kedvessége őszinte segítő szándékkal párosul, így a bajba jutott mindig számíthat rá, mert mások problémáihoz ugyanúgy közelit, mint a sajátjához, ésszerűen, elfogulatlanul és túlzott érzelmek nélkül.

A közösséget, az emberek testvériségét és közlékenységét jelképezi. Idealisták, érzékenyek, érzelmi téren viszont meglehetősen szélsőségesek. Társasági lény és ennek köszönhetően könnyen barátkozik, és könnyen alakít ki kapcsolatokat, amiket a barátság, a nyíltság jellemez, s ennek során nagyon hamar megkedvelteti magát.

 

Hagyományos személyiségvonásai: barátságos és humánus, őszinte, eredeti, ötletes, független és intellektuális.

Rossz tulajdonságai: féktelen és lázadó, önfejű és kiszámíthatatlan, olykor érzéketlen és megközelíthetetlen. Jelszavai: függetlenül, emberségesen, távolságtartóan.

A Vízöntő korszaka a szellemé - Halak korszaka a vallásé

A múlt, a Halak korszaka a Jupiter és a Neptunusz uralma alatt telt el. A hit, a vallások eszméi irányították az embert. Az új évezred uralkodó bolygója az Uránusz és a Szaturnusz.

  • Az Uránusz a tudást, a szellemi fejlődés végtelen távlatait nyitja meg az emberiség előtt.
  • A Szaturnusz az átalakulást, a racionális világszemléletet adja.

Az emberiség lényének eddig nem ismert erőit fedezi fel. Erre utal a tudományok ugrásszerű fejlődése is, ami a Vízöntő kifejezetten intellektuális jellegét mutatja. A jegy humanitárius voltát pedig az egyre szaporodó emberbaráti szervezetek jelzik. A Vízöntőre jellemző nagyfokú szabadságigény felfedezhető például a szingli lét térhódításában. A fiatalok egyre később kötelezik el magukat, és kötnek házasságot.

A Vízöntő uralkodó bolygója a kiszámíthatatlan Uránusz. A Vízöntő korszakban az emberek gyakran érzenek bizonytalanságot, úgy érzik életük kiszámíthatatlanná vált. Nőnek a szellemi, fizikai, lelki megterhelések, melyet egyre nehezebben viselünk el. Folyamatosan érezzük a változást életünkben, mely költözéssel, válással, szakmaváltással, munkahelyváltással is járhat, és sokszor kerülhetünk lelki mélypontra. Ezekből a szituációkban tanulva azonban képesek leszünk újra kezdeni életünket, új célokat kitűzni magunk elé.


Violetta
Asztrológus

ibolya.royal@gmail.com

(ni)

 

Egészségügy és internet
Ön mire használja az internetet az egészségügyi ismeretszerzésben?

Impresszum   |    Médiaajánlat   |    Adatkezelési nyilatkozat

Copyright © Galenus Kiadó. Minden jog fenntartva!