Nők az iszlám törvénykezés mellett

2012-07-12 17:00:00    

Az arab tavasz mozgalomban részt vevő afrikai országokban készült felmérés szerint Egyiptomban, Líbiában, Jemenben, Szíriában és Tunéziában a nők és férfiak is jelentős arányban vélik úgy, hogy a törvénykezés alapja nem lehet más, mint az iszlám jogrendszer, a saría.

Demokrácia és iszlám vallás


Az arab tavasznak nevezett forradalmi hullám elcsitulását követően sok társadalomtudományi szakértő és nőjogi aktivista követi, hogy a társadalmi megmozdulások milyen hatással vannak a nők jogaira és helyzetére az érintett országokban. A Gallup kutatása arra mutat rá, az észak-afrikai országokban a nők jelentős arányban ragaszkodnak az iszlám által meghatározott társadalmi rendszerhez, és így – a nyugati világ által – alárendeltnek tekintett szerepükhöz.

A Gallup szakértői kutatása során egyiptomi, szíriai, líbiai, tunéziai és jemeni nőket és a férfiakat kérdeztek arról, milyen szerepet szánnának a saría előírásainak országuk törvénykezésében. Mindegyik ország esetében minimális kisebbséget alkottak azok, akik nem emelnék be a törvénykezésbe az iszlám vallásjogot, a többség elsődleges vagy részleges szerepet szánna a vallási előírásoknak a nemzeti jogrendszerben.

 

 

Inkább csak részleges forrásként használnák a saríát

 

A kutatás szerint Jemen az, ahol a saría a legnagyobb elfogadottságot élvezi. A jemeni férfiak 68, a nők 58 százaléka véli úgy, egyedül a saría lehet az ország törvényi rendszerének alapja. A két nem képviselőinek mintegy harmada tekint csak az iszlám vallásjogra, mint a törvények lehetséges egyik forrására. Az egyiptomi férfiak 50, a nők 44 százaléka véli úgy, a saría kell legyen hazájuk új jogrendszerének egyetlen alapja. Ugyanitt a férfiak és nők 37-38 százalékos arányban gondolják úgy, hogy a törvények a saríából is, de nem csak abból kell merítkezzenek. Líbiában a saríát mint a törvények egyetlen alapját a férfiak 39, a nők 32 százaléka fogadná el, de ennél mindkét nem képviselői között néhány százalékkal többen vannak azok, akik részleges forrásként alkalmaznák csak.

A saríát mint kizárólagos jogforrást Szíriában a férfiak 18, a nők 15 százaléka fogadná el. Ugyanilyen alacsony az egyetértők aránya Tunéziában is, ahol a férfiak 16, a nők 18 százaléka értene egyet azzal, ha a nemzeti törvényhozás csak a saríából építkezne. Utóbbi országban a férfiak és nők közel kétharmada, előbbiben mintegy harmada gondolja az egyik lehetséges jogforrásnak az iszlám jogrendszert.


ELTE Társadalomtudományi kar

Egészségügy és internet
Ön mire használja az internetet az egészségügyi ismeretszerzésben?

Impresszum   |    Médiaajánlat   |    Adatkezelési nyilatkozat

Copyright © Galenus Kiadó. Minden jog fenntartva!