Kannabiszról

A világon évente közel 50 000 tonna kannabisz növényt vagy gyantát termesztenek fogyasztási célra. Ennek fényében nem csoda, hogy a kannabisz igen ellentmondásos kulturális és kereskedelmi jelenséggé vált. Manapság a kannabisz - egyedülálló módon - megosztja a véleményeket úgy a politikai döntéshozók, a tudósok és a kutatók, mint a bűnüldözők, a kábítószerrel foglalkozó szakemberek és a fogyasztók körében.

Monográfia a kannabiszról

Az EMCDDA kannabiszról szóló monográfiájának alapvető kérdése: Hogyan juthatunk minőségi információhoz a kannabiszról? A monográfia összeállításakor hamar kiderült, hogy az EMCDDA egy olyan területre lép, ahol már számos általános útmutató, szakmai publikáció, sőt, konkurens kannabisz-monográfia is megtalálható. Mindezt fokozza, hogy vegyes összetételű közönségünk az interneten napi szinten szembesül a gyakran ellentmondásos - és olykor félrevezető - információk özönével. Így vetődött fel a kannabiszról szóló szöveggyűjtemény gondolata, amely egyfajta navigációs segédeszközül szolgál a szerről szóló kutatások, viták és politikai döntések információs hátterének biztosításához, egyúttal bemutatja a kannabisszal kapcsolatos kutatás terén az elmúlt két évtizedben történt fejleményeket.

A kannabisz és a törvényhozás

Az elmúlt években számos európai országban alapvetően megváltoztak a kábítószerekkel kapcsolatos, de különösen a kannabisszal kapcsolatos törvények.

Példaként, Portugália 2000-ben dekriminalizálta a kábítószer-fogyasztást, Luxemburg bebörtönzés helyett pénzbüntetéssel fenyegeti kannabiszt fogyasztó vagy birtokló polgárait, az Egyesült Királyság 2004-ben "B" helyett "C" minősítésűvé változtatta a kannabiszt. Az EU tagállamaiban a törvények és eljárások rendkívül változatos képet mutatnak a megítélés súlyosságát illetően.

A ma megjelenő monográfia beszámol azokról az aggodalmakról, melyek szerint a kannabisz enyhe megítélése alááshatja a kábítószerek elleni általános nemzetközi erőfeszítéseket. Ezek a gondolatok néhány ország törvénykezésében is fellelhetők, ahogy az egyensúly lassan a szigorúbb intézkedések felé tolódik el.

″Aggodalom érezhető nemzetközi és nemzeti szinten is" - mondják a szakértők. A lehetséges magyarázatok között szerepel a kannabisz növények erősödő hatása és a kannabisz okozta kezelési igények emelkedése is. 2005-ben az új kezelések 29%-át a kannabisszal kapcsolatos esetek tették ki. A naponta, vagy szinte minden nap kannabiszt fogyasztók számát 3 millióra becsülik Európa-szerte.

A hatóanyag vegyes képet mutat

"Összességében a kannabisz hatóanyag-tartalma nem változott jelentősen Európában az elmúlt években" - állítják a szakemberek a néhány riasztó jelentés ellenére (bővebben lásd A kínálat és előállítás kérdései fejezetet). Az Európába importált növények és a hasis 9-tetra-hydrocannabinol (THC) tartalma stabil helyzetet mutat, a tartalom átlagosan 5% körül mozog.

"Nem szabad azonban azt mondani, hogy a kannabisz erősségét figyelmen kívül lehet hagyni" - teszik hozzá a szakemberek. Az 1990-es évek elején megjelent Európában az erős "belföldi" kannabisz, mely az intenzív termesztési technikáknak köszönhetően gyakran a 12% fölötti hatóanyag-tartalommal bír (pl. "sinsemilla" vagy a brit "skunk"). Ilyen házi termesztésű növények, melyek általában erősebbek az importáltnál, teszik ki az angol és a holland piac egészét és az ír piac felét.

A monográfia tanulmányai szerint az európai lefoglalások nem igazolják azt az elterjedt állítást, hogy a kannabisz erőssége tízszeresére nőtt volna az elmúlt időszakban.

A kannabisz fogyasztásának egészségügyi következményei

A kannabiszt számos egészségügyi - fizikai és pszichés - következménnyel kapcsolták már össze, és ismereteinket időről időre újabb kutatások is bővítik. "Korai lenne még bármi végérvényű kijelentést tenni a kannabisz hosszú távú hatásait illetően" - mondják a szakemberek (bővebben lásd a Kannabisz egészségügyi hatásai fejezetet). Az elemzők számos nehézségbe ütköznek: nincs két egyforma "termék" (eltérő készítmények, különböző hatóanyag-tartalom), eltérő a használat módja (vizipipa, cigaretta); de különbözik a használat intenzitása, gyakorisága is. A kannabiszt gyakran dohánnyal, alkohollal együtt fogyasztják, ami megnehezíti a különböző szerek következményeinek elkülönítését. Ezt erősíti, hogy a kábítószert gyakran egészséges fiatalok fogyasztják, az idősebb kannabisz-fogyasztókat vizsgáló kutatások hiányában a szer hosszú távú hatásait pedig nehéz pontosan megmondani. Néhány egészségügyi következmény, így kannabisz-fogyasztás és a légzőszervi megbetegedések kapcsolata azonban egyértelmű.

Az egyéni egészségügyi következményeken túl a kannabisz több általánosabb kérdést is felvet, ilyenek a másodlagos egészségügyi következmények, mint például a kábítószerek közlekedési balesetekben betöltött szerepe. Csak Franciaországban évente mintegy 6000 balesetnél játszik szerepet a kábítószer, állítja egy 2005-ös becslés; a kannabisszal összefüggő halálesetek száma 230. Az országok a legmagasabb szinten reagáltak a pszichoaktív szerek és a gépjárművezetés kapcsolata jelentette fenyegetésre, megemelték a büntetéseket és módosították nemzeti stratégiáikat.

Megelőzés

"Kevés európai megelőző program célozza speciálisan a kannabiszt" - mondják a szakemberek. "A prevenció Európában változatos", jellemzően szélesebb információ-átadás körében történik, az egészséges életmód népszerűsítését, az alkoholfogyasztás és a dohányzás megelőzését célzó programok kapcsán. "Az európai beavatkozások elmozdultak a legális és illegális drogok felosztásától a relatív károk és a kiegészítő kábítószerek szemlélete felé" - állítja a beszámoló.

Azok, akik alkalomszerűen és azok, akik gyakran vagy intenzíven használnak kannabiszt nagyon különböző problémákkal szembesülnek, ami a megelőzés terén is változatos megközelítéseket indokol. "A prevenciós programok kannabiszra vonatkozó részei Európában egyre inkább figyelembe veszik ezeket a speciális szükségleteket" - írja a jelentés. Drogkutatók vizsgálják, hogyan lehet a nagyobb kockázatú problémás szerhasználatra utaló jeleket kiszűrni a jelenlegi adatgyűjtési rendszerekben.

Magyarországi helyzetkép

Ahogy a kábítószer-problémára általában, úgy a kannabisz kérdésére vonatkozóan is különösen fontos az, hogy a véleményalkotást a probléma árnyalt ismerete előzze meg - ebben nyújthat segítséget az európai drogmonitorozási központ fent bemutatott átfogó monográfiája.

A kannabisz-fogyasztás megítélésének ellentmondásossága is a tudományos eredményeken alapuló ismeretek korlátozottságára vezethető vissza. A kannabisz-fogyasztás mértéke bár stagnálni látszik, a probléma súlya nem csökkent. A Nemzeti Drog Fókuszpont - az uniós drogmonitorozás hazai irodája - tavalyi jelentése szerint a középiskolások csaknem egyötöde kipróbálta már a kannabiszt, vagy annak valamely származékát (pl. hasist).

A kannabisz fogyasztásának büntetőjogi következményeit enyhíteni kívánók azzal érvelnek, hogy a "büntetés helyett kezelés" elve (az ún. elterelés) alapján az egészségügyi ellátórendszerben nagy arányban jelennek meg olyan kannabisz-használók, akik kísérletezők vagy alkalmi használók, és egészségügyi vagy pszichiátriai problémáktól mentesek.

A kannabiszfogyasztók körében azonban nem csak a kipróbálás vagy az alkalmi használat a jellemző. Az elmúlt évben kannabisz-fogyasztás miatt az újonnan, először kezelésbe lépők csaknem ötöde heti 2-6, vagy akár naponta is fogyasztotta ezt az illegális szert. Az intenzív használatból eredő egészségügyi és szociális problémák feltérképezése további kutatásokat igényel, ezekben az esetekben azonban - a szermentesség elérése érdekében - nagy szükség lehet a megfelelő szakember iránymutatására.

A kannabiszhasználat következményeit tehát nem lehet egységesen megítélni csak a használt szer alapján. A kábítószer-fogyasztás egészségügyi és szociális következményeire a használt szer jellegéből, a használat gyakoriságából, intenzitásából, a drogkarrier hosszából az egyéni mentális/egészségügyi állapot és szociális helyzet figyelembevételével lehet csak következtetni.

A fent bemutatott kötet letölthető angol nyelven az EMCDDA honlapjáról:

http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs

Nemzeti Drog Fókuszpont