Úton önmagunk felé

A puszta akarat nem elegendő

Az iskolában mindannyian megtanulunk írni - mégsem válik valamennyiünkből író vagy költő, de ez az alapja annak, hogy élvezni tudjunk egy szép verset. A mentálhigiéné szabályait-fogásait is körülbelül ennyire kell elsajátítanunk. Szembe lehet szállni a problémákkal csupán puszta akarattal? Igen is, meg nem is. Kétségtelen, hogy a puszta akarat nem elegendő. De az is kétségtelen, hogy akarat nélkül nem megy. Az akarat csak az első lépés, ezt követi a felkészülés, majd a szívós munka, s csak lassan, fokozatosan a siker, az öröm érzése, hogy nehézségeinken úrrá tudtunk lenni. A mentálhigiéné igen széles körű tevékenység, az élet minden területén találkozunk vele. Nem csak a pszichológus vagy a pszichiáter végez(het) mentálhigiénés munkát, hanem pl. annak az építésznek is van ilyen jellegű tevékenysége, hatása, aki úgy tervez meg egy (köz)épületet, hogy az jól megközelíthető legyen, s könnyű legyen benne eligazodni.

Mentálhigiéné feladata

A munkarendnek, az időbeosztásnak, a munkacsoportok összeállításának is vannak mentálhigiénés szempontjai és hatásai. Ha a sort teljessé akarnám tenni, életünk minden területének eseményeit ideírhatnám, a naponta ismétlődőket csakúgy, mint a ritkábbakat. A mentálhigiénés tevékenység két nagy csoportra osztható: a kisebb-nagyobb közösségek, csoportok működésének alakítására, és az egyének belső életének, kiegyensúlyozottságának kimunkálására.

Lelki egészség védelme

Legegyszerűbben így lehetne magyarítani: lelki egészségvédelem. A "mentálhigiéné" kifejezés minden olyan tevékenység megnevezésére szolgál, melynek célja az egészséges lelki élet kialakulása és megtartása.

Mikor mondhatjuk lelki életünket egészségesnek?

Akkor, ha ébredéstől elalvásig - sőt álmainkban is -, és újévtől szilveszterig egyfolytában mosolygósak vagyunk? Nem. Az élet nem folytonos örömünnep, hanem az öröm és bánat váltakozása, olykor furcsa keveréke - tele buktatókkal, nehézségekkel. Örömünket sokszor éppen az hozza meg, ha nehézségeinket legyőzzük, azokon úrrá tudunk lenni. A lelki élet egészségének kialakulása és fennmaradása nem önmagától működő folyamat, hanem nagyon sokrétű, összetett feladatsor, melyet tanulni, gyakorolni kell.

Sokan azt hiszik, ez olyan természetes, magától értetődő tevékenységünk, mint például a légzés, és csak akkor kell törődni vele, ha akadozik, ha baj van. Az emberiség történelme, s benne egy-egy ember története, akár a saját magunké is, igen élénken rácáfol erre. De ha jobban belegondolunk, nincs is ebben semmi csodálnivaló, hiszen az emberi lélek olyan bonyolult, érzékeny, titokzatos valami - inkább az lenne meglepő, ha minden csak úgy magától sikeres lenne. Ennek a sikernek a megalapozása a mentálhigiéné: egyrészt elmélet - tudomány -, amely meghatározza a "mit" és a "hogyan"-t, másrészt gyakorlat, ami ezt a mindennapokban megvalósítja.

dr. Füzéki Bálint
pszichiáter