Droghelyzet Magyarországon

A négyévente elkészülő Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról címet viselő felmérés eredményei alapján megállapítható, hogy a magyar középiskolások körében a kannabisz a legelterjedtebb tiltott drog. A tiltott szereket kipróbálók aránya az általános iskolákban a legalacsonyabb, ezt követik a gimnáziumok, a szakközépiskolák, végül pedig a szakiskolák.

A középiskolás korú fiatalok körében problémásnak nevezett fogyasztói csoportban – ahol a szerhasználat gyakori, illetve egyéb problémát jelentő szert is fogyasztanak egyidejűleg – túlsúlyban vannak a fiúk, ők a többieknél idősebbek, nagyobb hányaduk tanul szakközépiskolában és szakiskolában, jellemzően Budapesten vagy más nagyvárosban laknak. Iskolai lógás és gyengébb tanulmányi eredmény jellemzi őket. Kortársaik, barátaik körében szintén elterjedt a dohányzás, a problémásabb alkohol- és drogfogyasztás.

A szülők szerepe

Azok a fiatalok, akiket az édes szülők együtt nevelnek, akik elégedettek a szüleikhez fűződő kapcsolatukkal és ahol a szülők kontrollálják gyermekeik szabadidős tevékenységét, kisebb valószínűséggel válnak rendszeres szerhasználókká. A szülők befejezetlen felsőfokú végzettsége rizikófaktor, ugyanakkor feltételezett anyagi helyzetük nem mutat kapcsolatot a tiltott drogok kipróbálásával.

"A házasság intézménye és a munka minden korosztályban megóvó erőt jelent"

Az illegális szerek tekintetében az idősebb, 18-64 éves felnőtt népesség körében is hasonló a kép: itt szintén a kannabisz-származékok fogyasztása a legelterjedtebb. A fiatal felnőttek (18-34 éves) közel ötöde is ezt a szertípus fogyasztja a leggyakrabban.

A fiatalokkal szemben a felnőtt népességben a problémás droghasználat - különösképpen a folyamatos droghasználat - kockázata nagyobb a magasabban iskolázott, az átlagosnál jobb lakáskörülmények között élők, az átlagosnál nagyobb jövedelmű háztartásokban, a nagyobb városokban vagy Budapesten lakók körében.

A drogfogyasztás ma is szignifikáns kapcsolatot jelez a társadalmi integráció fokával, vagyis a házasság intézménye és a munka minden korosztályban megóvó erőt jelent. A nőtlen/hajadon népesség, illetve, akik kevésbé kapcsolódnak be a munka világába, rövidebb ideig dolgoznak egy munkahelyen, kevésbé elégedettek a munkatársi kapcsolatokat is magában foglaló társas kapcsolataikkal, nagyobb valószínűséggel válnak folyamatos fogyasztókká.

A kábítószer-fogyasztás miatt kezelésbe lépők többsége kannabiszt használ

A kezelési adatok szerint a kannabisz-fogyasztók 25 százaléka nevezhető intenzív szerhasználónak – ők legalább heti 2-6 napon, vagy akár naponta használnak kannabisz-származékokat. Ugyanakkor 33 százalékra tehető azok aránya, akik számára a kannabisz mellett más szer fogyasztása is problémát jelent. A kannabisz-használók elsősorban az amfetamin típusú stimulánsokat, illetve az alkoholt említették további problémát okozó szertípusként.

A lefoglalások száma megkétszereződött

A kannabisz-növény lefoglalások száma 2009 folyamán az előző évhez képest több mint kétszeresére nőtt, korábban nem látott számban és méretben foglaltak le mesterséges körülmények között nevelt kannabisz-ültetvényeket. Az ültetvények jelentős részét olyan, a kannabisz termesztés céljára berendezett házakban találták, amelyekben a növények nevelése professzionális beltéri termesztési technológiával történt. Ennek felderítésére a rendőrség folyamatosan figyelemmel kísérte az ilyen ültetvények üzemeltetéséhez szükséges eszközök forgalmát, illetve kapcsolatot tartottak az áram, illetve vízszolgáltatókkal, hiszen a termesztő-helyek üzemeltetéséhez nagy mértékben szükséges e két közszolgáltatás. A kannabisz utcai árában a megnövekedett lefoglalások ellenére nem tapasztalható változás az előző évekhez képest.

Nemzeti Drog Fókuszpont