Hiperaktív a gyermekem. Ez előny vagy hátrány?

Rossz gyerek bélyeg, és megbukott szülők

Többnyire hátránynak érezik a szülők ezt a zavarat, mert gyermekeik méltatlanul sok negatív kritikát kapnak. Mások megbecsüléséért, tiszteletéért sokkal többet kell tenniük. Gyakran szinte egész gyermekkorukban azért küzdenek, hogy lemossák magukról a „rossz gyerek” bélyeget.
A felnőttek is gyakran érezhetik, hogy szülői alkalmasságból megbuktak, mert olyan visszajelzéseket kapnak, felhánytorgatják nekik, hogy mikor mit tesznek rosszul, hogyan szeretik rosszul a gyereküket.

Hiperaktív értékek

Ugyanakkor a szülők az egyetlenek, akik a maguk teljességében ismerik gyermekeiket. Tudják, hogy a türelmetlen, néha követelőző, provokatív felszín mögött egy érzékeny, jólelkű, segítőkész gyermek van, aki szárnyakat kap, ha érdemeit elismerik. Ismerik erősségeit, és büszkék rá. Nap, mint nap megtapasztalják, hogyha egy feladatot érdekessé tesznek a számára, akkor egy felnőttet is megszégyenítő kitartással képesek együtt dolgozni másokkal. Gyermekek kreativitása, világra való nyitottsága, tudásszomja lenyűgöző.

A hiperkinetikus zavarral élőgyermekek sokszor éles eszű, okos gyerekek, akiknek nehezükre esik kisgyermekként a szabályok begyakorlása, a látszólag értelmetlen, unalmas feladatok elvégzése, s akik harsányabban igyekeznek kibújni ezekből a helyzetekből.

Ha megfelelő törődésben, feltétel nélküli szeretetben nőhetnek fel, miközben a felnőttek kitartóan segítik őket a mindennapi szabályok megtanulásában, az önfegyelem, az önkontroll fejlesztésében, akkor felnőtt korukra e tulajdonságaik révén kimagasló szakmai és magánéleti teljesítményre lesznek képesek. Sikeres üzletemberek, élsportolók, eredményes kutatók, tudósok egész sora mutatott hasonló tüneteket gyermek korában.

Ha az egyik szülő is hiperkinetikus zavarral küzdött

A hasonló nehézségeket korábban átélt szülő együttérzőbb lehet gyermekével, mely gyakran a jogosan elvárható szabályok következetes betartatásában akadályozhatja őt. Máskor éppen saját gyermekkori élményeik arra késztetik őket, hogy vasfegyelemmel igyekezzenek elejét venni a későbbi gyötrelmeknek.

A családban a szülők nevelési attitűdje igen különböző lehet. A határaikat igen jól feltérképező gyerekek egészen különbözően viszonyulhatnak a család felnőtt tagjaihoz: ugyanaz a gyermek fantasztikusan együttműködő tud lenni az egyik, és szinte kezelhetetlenül öntörvényű a másik felnőtt jelenlétében. Rendkívül ügyesen találják meg a kibúvókat, és ennek érdekében találékonyan „használják” a felnőttek ügyetlenségeit.

Gyereknevelésből párkapcsolati pánik

Sajnos, nem ritka, hogy a gyerekek nevelése körüli bonyodalmak előbb utóbb párkapcsolati konfliktusokat eredményeznek. Gyakran valamelyik szülő „bűnbakká” válik. A mindennapos problémák tengerében a felnőttek gyakran eszköztelenné válnak, elvesznek a szinte folyamatos kritizálásban, korlátozásban, büntetésben.

A nehézségekkel küzdő kisgyermek pedig egyedül marad a problémáival, saját eszközeivel igyekszik kicsikarni a szülők kizárólagos figyelmét. Ha szabadulni próbál egy számára kényelmetlen helyzetből, feladatból, akkor helytelen viselkedéssel próbálja elterelni a figyelmet. Miközben megfedik, azért mert csúnyán beszél, vagy veszekedik, megfeledkeznek az el nem készített házi feladatról, az el nem pakolt játékokról.

Hiperaktív gyermek: kötélidegek kellenek

Gyakori nehézség a szülők számára, hogy a hiperaktív gyerek felügyelete próbára tevő feladat, jó fizikum, és türelem, néha kötélidegek szükségesek hozzá. Ezekkel a gyerekekkel mindig történik valami, könnyen kerülnek bajba, gyakran éri őket baleset. A szülők sok esetben folyamatosan „szolgálatban vannak”. Nem tudják a gyermek felügyeletét megoldani, nem tudnak időt szánni kapcsolatuk ápolására.

Sok esetben a hiperaktív gyermek szabályozatlan, kirívó viselkedése a közös családi programokat is élvezhetetlenné teszi. Gyakran nem szívesen fogadják őket vendégségben. Mind a gyerekek, mind a szülők elszigetelődhetnek, magukra maradhatnak.

ADHD-Magyarország Alapítvány

http://www.adhd-magyarorszag.com

korai fejlesztés