Az agy - Túltesz minden számítógépen

Ma sem tisztázott, hogyan működik az agy

Az agy a legfontosabb szervünk. Nélküle nem látnánk, hallanánk, sőt beszélni sem tudnánk. Úgy működik, mint egy komputer.

Tudjuk, hogy bizonyos részei meghatározott funkciókért, például a látásért, a beszédért vagy a hallásért felelősek. Az azonban még ma sem tisztázott, hogy mi zajlik az agyban akkor, amikor reménykedünk vagy tervezgetünk vagy eszünkbe jut egy-egy szellemes megjegyzés.

Az agy védelme többszörösen biztosítva van

Egyrészt a koponyacsont, a puha és a kemény agyhártya révén, melyek védőburkot képeznek az agy körül, másrészt az agyvíz által, amelyik egyfajta lökésgátlóként a rázkódástól és ütésektől védi az agyat. A speciális sejtekből álló, úgynevezett vér-agy gát az érzékeny idegsejteknek nyújt védelmet a vérkeringésből származó káros anyagoktól, ugyanakkor átengedi az agy számára fontos táplálékot jelentő oxigént, a fehérjeépítő elemeket és a cukrot.

Rugalmas és formálható vezérmű

Az agyféltekék különböző funkciókért felelnek. A jobb félteke felelős a vizuális képességekért és a térérzékelésért, befogadja a világ tágabb képét, azonfelül vezérli az absztraktabb gondolkodási folyamatokat és az érzelmi reakciók némelyikét. A bal félteke elsősorban a verbális képességekkel és az információk részletes, rendszerező feldolgozásával áll összefüggésben. A beszéd, az írás és az olvasás szintén a bal félteke irányítása alatt áll. Agyunk jobb fele irányítja testünk bal oldalát, bal fele pedig a jobb oldal működéséért felelős.

Érdekességek

  • Az agy több mint ezermilliárd idegsejtet tartalmaz, tömege elérheti az 1,4 kg-ot.
  • Amikor az idegsejtek intenzíven működnek, a test oxigénjének körülbelül 20%-át használják fel.
  • Az emberi idegrendszer 300 km/óra sebességgel küldi az üzeneteket.
  • Az agy energiaszükséglete szinte kifogyhatatlan: bár a test teljes súlyának csupán 2%-át teszi ki, mégis a test által felvett oxigén egyötödét használja fel.
  • Ha az oxigént hordozó véráram akár 10 másodpercre is megszakad, elveszítjük eszméletünket.

Anatómia

Az agy a gerincvelővel együtt alkotja a központi idegrendszert. Az agy legfontosabb részei a nagyagy, az agytörzs, a kisagy és az előagy. A gerincvelőhöz hasonlóan az agy is szürkeállományból és fehérállományból áll, melyek elkülönülten helyezkednek el. Ez koordinálja a két féltekében zajló folyamatokat. A nagyagynak, melyben az érzékelés központja található, több részét különböztetjük meg, például a homloklebenyt, a halántéklebenyt, a falilebenyt és a nyakszirtlebenyt.

Miért váltanak ki bennünk ésszerű reakciókat az ingerek?

Agyunk soha nem pihen – még alvás közben sem. Állandóan fogadja a test minden részéből hozzá befutó információk sokaságát. Ilyen információ például a vér összetétele, melyről az agy állandóan –jelentést– kap, úgyhogy a legcsekélyebb rendellenesség esetén is –intézkedni tud–, vagyis beindítja a szükséges rendszabályozó folyamatot.

Az agy elemzésnek vet alá minden érzékszervi ingert – például bármely beérkező szagérzetet –, és egybeveti azt a már tárolt benyomásokkal és tapasztalatokkal. Az odakozmált étel szaga ily módon egy asszociációs láncot indít el az emberben, és azonnal arra készteti, hogy megtegye a szükséges lépéseket.

Számos ingert úgymond –megszűrve– észlelünk aszerint, hogy milyen fontos a számunkra. A hűtőgép zörgését vagy az ablak alatti forgalom zaját egy idő után már észre sem vesszük. De egy alvó anya a szomszéd szobából is felriad az újszülött sírására, bármilyen halk is, és azonnal felkel, hogy megnézze, mi van vele.

Az emlékezet pontos működése még nem ismert Egyelőre tisztázatlan, hogy az információ tárolása hogyan is történik az agyban. Feltáratlan az is, hogyan sajátítja el egy gyermek a nyelvet és válik egészen rövid idő alatt képessé bonyolult nyelvtani szabályok tökéletes alkalmazására.

Működés

A nagyagy az agy tömegének mintegy 85%-át teszi ki, mely szellemi és testi teljesítőképességünknek az alapját képezi. A két nagyagyfélteke egy vastag idegrostkötegen, a kéregtesten keresztül áll összeköttetésben. Az agy központjának mélyén helyezkedik el a legrégebbi és legkezdetlegesebb része, az agytörzs. Ez felel az olyan létfontosságú alapfeladatok ellátásáért, mint például a légzés, a szívverés és a vérnyomás, és ez áll összeköttetésben a gerincvelővel. Hozzákapcsolódik a kisagy, melynek feladata mozdulataink összerendezése és egyensúlyi helyzetünk biztosítása.

Galenus

születési rendellenesség