A gyógyszerészet kitüntetettjei

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság négyévente megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos konferenciája a Congressus pharmaceuticus Hungaricus. A hagyományok szerint ekkor kerülnek átadásra a társaság legmagasabb kitüntetései, amelyekkel a társaság érdekében végzett kiemelkedő munkát ismeri el az elnökség. A kitüntetéseket prof. dr. Szökő Éva, az MGYT elnöke adta át.

A Nyiredy Szabolcs Emlékérem kitüntetettje: prof. dr. Görög Sándor

  • Széchenyi-díjas kémikus, nemzetközi hírű tudós, a gyógyszeranalitika kiemelkedő személyisége, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Szakmai pályája a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárban teljesedett ki, ahol nyugdíjba vonulása előtt a Kutatási Analitikai Központ vezetője volt, majd ezt követően is, több mint 10 évig, az elmúlt év végéig dolgozott tudományos tanácsadóként.
Görög Sándor professzor a hazai és nemzetközi tudományos közéletben aktív szerepet vállalva mindig tevékenyen szolgálta a magyar gyógyszerésztársadalom ügyét.

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettje Takácsné prof. dr. Novák Krisztina

  • egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

Fő kutatási területe a gyógyszerek szervezetbeni sorsát meghatározó fizikai-kémiai tulajdonságok (oldhatóság, sav-bázis jelleg, lipofilitás, permeábilitás) vizsgálata. Ezen a területen széleskörű nemzetközi kutatási együttműködést alakított ki és elismerést szerzett.

A Koritsánszky Ottó Emlékérem kitüntetettje dr. Hermecz István

  • egyetemi tanár, Széchenyi-díjas vegyészmérnök, gyógyszervegyész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja tudományos munkásságát a Chinoin (ma: Sanofi) gyógyszergyár keretei között végezte, a gyár preklinikai fejlesztési részlegének vezetőjeként.

Kutatási területe a gyógyszerkutatás, a gyógyszerfejlesztés és a biológiailag aktív anyagok szintézise volt. Ipari kutatói tevékenységével három eredeti gyógyszer bevezetéséhez járult hozzá.

A Küttel Dezső Emlékérem kitüntetettje dr. Márkus Sarolta

  • szakgyógyszerész, az MGYT Gyógyszeripari Szervezete 2000-ben választotta meg elnökének, mely tisztséget két cikluson keresztül, 2008-ig töltötte be.

A társaság elnökségének 2004 és 2008 között delegált gyógyszeripari alelnöke, 2008-tól 2012-ig főtitkára volt. A szervezet a gyógyszeripari kérdésekkel, újdonságokkal foglalkozott.

A Küttel Dezső Emlékérem kitüntetettje dr. Erdei Ottilia

  • jogi szakokleveles szakgyógyszerész. Rendezvényi titkárként a 2005 és 2012 közötti időszakban összesen 35 tudományos rendezvényért volt felelős.

A szakosztályok és szervezetek vezetőivel egyeztetve kidolgozta a rendezvények szervezéséhez szükséges egységes irányelvet.

Kempler Kurt Emlékérem kitüntetettje prof. dr. Zelkó Romána

  • egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

Jelenleg a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánjaként irányítja a kar oktatói, tudományos és közéleti munkáját, és erősíti a kar hazai és nemzetközi elismertségét.

Kempler Kurt Emlékérem kitüntetettje dr. Benkő Zsolt Ernő

  • szakgyógyszerész. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Felügyelő Bizottságának két teljes választási cikluson keresztül volt elnöke, amikor is elkészítették az FB „Missziós nyilatkozatát”, „Ügyrendjét” és „Munkatervét”.

Ezeknek köszönhetően, már az első választási ciklus végére sikerült átfogó ellenőrzést tartaniuk az egész ország területén.

A Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem kitüntetettje dr. Hajdú Zsuzsanna

egyetemi docens, PhD.

  • Az MGYT Csongrád Megyei Szervezetének, majd azt követően a Gyógynövény Szakosztály vezetőségének tagja volt, majd két választási cikluson keresztül – a szakosztály titkáraként tevékenykedett, s ennek magas szintű ellátásával nyolc évig segítette a szakosztályelnök munkáját és szervezte a vezetőség tevékenységét.

A Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérem kitüntetettje dr. Dévay Attila

egyetemi docens, PhD.

  • A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszertechnológiai Szakosztályának elnökeként dolgozott éveken keresztül.

Az utóbbi idők kutatási területei a biogyógyszerészet, a szem korszerű gyógyszeres terápiájának lehetőségei, valamint a kronoterápia gyógyszerészeti vonatkozásai.


A kitüntetetteknek tisztelettel és szívből gratulálunk!

Galenus