Az állam a polgár mellé áll

Nyugodt lehet a beteg a gyógyszertárak megfelelő szakmai munkáját illetően? Mi a biztosítéka annak, hogy az ország bármely területén hasonló szolgáltatáshoz jut a patikákban? Ezen kérdések szigorú szabályozását és azok szigorú ellenőrzését ismerteti dr. Horváth-Hutás Tamás mb. országos tiszti főgyógyszerész egy beszélgetés keretében.

 

A gyógyszerellátás különböző szektorainak felügyelete eddig két hatóságnál volt. A gyártás és a nagykereskedelem hatósági felügyeletét eddig a korábbi Országos Gyógyszerészeti Intézet látta el. A tisztigyógyszerészet pedig – ami korábban népegészségügy intézményeihez tartozott – a közvetlen lakossági gyógyszerellátást, a gyógyszertárhálózatot ellenőrizte, mindazt a helyet, ahol a lakosság gyógyszerhez juthat. Hatféle gyógyszerforgalmazó egység van: a közforgalmú gyógyszertárak, fiókgyógyszertárak (a gyógyszertár nélküli helyiségekben lévő, nem teljes körű szolgáltatást nyújtó gyógyszertárak), kézi gyógyszertárak (a sem gyógyszertárral, sem fiókgyógyszertárral nem rendelkező helyiségekben az orvosnál lévő gyógyszerkészlet), intézeti gyógyszertárak (a kórházak ellátását biztosító gyógyszertárak), ezek lakosságot ellátó részlege, és a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazó egységek (mint pl. a benzinkutak).

 

A márciusban alapított Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben (OGYÉI) létrehoztak egy ellenőrzési és technológiai főigazgatóságot, tavasszal ide sorolták be a tisztigyógyszerészetet, így most már egy intézményen belül van a teljes gyógyszervertikum hatósági felügyelete.

  • Mit jelent a hatósági felügyelet?

Tulajdonképpen kétféle tevékenységet, az egyik az igazgatási, a másik pedig az ellenőrzési tevékenység. Mindkettőnek vannak évszázados hagyományai. Ha belegondolunk, minden olyan tevékenység, ami az emberrel foglalkozik, az embert szolgálja, alapvetően a bizalomra épül. Ezek humán szolgáltató tevékenységek, hivatások. A hivatásoknak mindig is volt egy olyan felügyelete, amiben az állam a polgár mellé állt, mert ő a védtelenebb. Ezért a hivatásgyakorlás egyidős a hivatás szabályozásával, felügyeletével. A polgár bizalommal fordul az adott szolgáltatás felé, az állam pedig meghatározza azokat a feltételeket, hogy ezzel a bizalommal a szolgáltatók ne éljenek vissza. Éppen ezért minden ilyen tevékenységet, mint pl. a gyógyítás, az állam szabályoz. Előír képzettségi, személyi és tárgyi feltételeket, ezek megléte esetén engedélyezi a tevékenységet, nyilvántartja és ellenőrzi. Ezért a gyógyszert is, mint a gyógyítás egy eszközét, minden elemében az állam szabályozza. Előállítását, forgalmazását, alkalmazását. Megszabja, hogy milyen tudás kell ehhez. Ez a gyógyszerészdiploma. A tudásfeltétel mellett meghatározza a tárgyi feltételeket, a gyógyszertárt, mint intézményt és annak felszerelését, eszközelőírások stb., hogy mi mindennel kell rendelkeznie egy gyógyszertárnak azért, hogy megfelelő minőségben és megfelelő biztonságos körülmények között történjen a polgárok gyógyszerellátása. Van tehát az engedélyező, nyilvántartó tevékenység, a másik pedig a szakmai felügyelő/ellenőrzési tevékenység. Az állam, illetve az erre létrehozott hatóság folyamatosan szemmel tartja, hogy a hivatás gyakorlása során minden jogkövető módon történik, vagy ettől eltérés tapasztalható. Ha eltérés van, akkor a beteg érdeke védelmében, és a gyógyszerbiztonság érdekében kell dönteni.

A gyógyszerellátás teljes jogi szabályozását valahol mindig a beteg érdekéhez lehet visszavezetni, és ezt szem előtt tartva tereli vissza a hatóság a jogkövető gyakorlathoz a hivatásgyakorlókat. Ez különböző eszközökkel történhet. Amennyiben olyan az eltérés, hogy annak következménye nem javítható, akkor jönnek a szankciós lehetőségek. Röviden összefoglalva, ez a hatósági feladat és tevékenység.

  • Megyénként vannak ezek az ellenőrző egységek?

Ma már nem. Regionális rendszert hoztunk létre a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel. A cél az, hogy hatóságunk hivatalaiban minden munkanap legyen legalább egy gyógyszerész, mert így tudjuk biztosítani, hogy akár a lakosság részéről, akár a szakma részéről megkeresés érkezik, akkor az ügyfél kérdésére érdemi választ kap, illetve a hatóság érdemben reagál. Az OGYÉI honlapján megtalálhatók regionális irodáink postacímei és a telefonszámok.

 

Iroda Vezető Cím Levélcím Telefon Ügyfélszolgálat
Központi Iroda Dr. Horváth-Hutás Tamás (mb. országos tiszti főgyógyszerész) 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. 1372 Bp., Postafiók 450. (1) 476-1312 Telefonos egyeztetés alapján
Közép-Magyarországi Regionális Iroda Csujokné dr. Kósa Júlia (régióvezető tiszti főgyógyszerész) 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. 1373 Bp., Postafiók 450. (1) 476-1100 m. 2005 Munkanapokon 09.00–15.00 (kivéve péntek: 9.00–13.00)
Észak-Alföldi Regionális Iroda Dr. Küzmös Judit (régióvezető tiszti főgyógyszerész) 4400 Nyíregyháza, Árok utca 41. 4401 Nyíregyháza, Postafiók 390. (42) 596-305 Munkanapokon 09.00–15.00 (kivéve péntek: 9.00–13.00)
Dél-Alföldi Regionális Iroda Dr. Cseh Ildikó (régióvezető tiszti főgyógyszerész) 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. 6001 Kecskemét, Postafiók 651. (76) 516-839 Munkanapokon 09.00–15.00 (kivéve péntek: 9.00–13.00)
Észak-Dunántúli Regionális Iroda Dr. Horváth-Hutás Tamás (régióvezető tiszti főgyógyszerész) 9024 Győr, Jósika utca 16. 9002 Győr, Postafiók 463. (96) 513-723 Munkanapokon 09.00–15.00 (kivéve péntek: 9.00–13.00)
Dél-Dunántúli Regionális Iroda Dr. Muskáth Zsolt (régióvezető tiszti főgyógyszerész) 8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 13. 8001 Székesfehérvár, Postafiók 88. (22) 511-720 Munkanapokon 09.00–15.00 (kivéve péntek: 9.00–13.00)
  • Milyen jellegű kérdésekkel fordulhat a lakosság a régióközpontokhoz?

Ha valamilyen információt szeretne a beteg akár a forgalmazással, akár a gyógyszerekkel kapcsolatban, vagy sérelem érte az ellátás során és panaszt kíván tenni a felügyelő szervnek. Ha a kompetenciánkat, vagy hatáskörünket meghaladó kérdés merül fel, akkor a megfelelő helyre irányítjuk a hozzánk fordulót.

  • Tehát a betegek nyugodtak lehetnek, hogy van egy olyan hatóság, amely a gyógyszertárakat rendszeresen ellenőrzi?

Igen. Mint mondtam, ezt a területet szabályozni kell. A gyógyszerellátásban a létesítésben és a működésben is körültekintően és szigorúan szabályozott rendszer van, ez a nyugalom egyik biztosítéka. A másik részét adjuk mi, hiszen ismertek a feltételek és a szabályok, de a normakövető magatartást, azt viszont mi tudjuk segíteni és számonkérni. Ez is a feladatunk. Ez a biztosítéka is annak, hogy az ország bármely területén előírás szerint működnek a patikák, szakmai szempontból nincs és nem is lehet hiányosság. A szolgáltatásminőség meghatározott és ellenőrzött szintű, de ez nem zárja ki a versenyt ezen a téren. 

Dr. Szarvasházi Judit

főszerkesztő-gyógyszerész