A horoszkópban a Fekete Hold a tudatalattinkban elfojtott problémák koncentrált megjelenítését tárja fel.

LilithIsmerkedjünk meg hát „Lilith-el a Fekete Hold-dal”

A Fekete Hold aktualitását az adja, hogy mindent, amit elnyomtunk, elfojtottunk magunkban most integrálnunk kell.
A fájdalom elkerülésének kultuszát éljük. Mindent felhasználunk a védekezésre, ha úgy találjuk, hogy valami nehéz és veszélyes számunkra, meggátolva ezzel saját belső képességeink fejlesztését, kibontakoztatását.
A kereső ember szembenéz belső konfliktusaival. Vállaljuk és éljük meg hát konfliktusainkat, fájdalmainkat!
Hajlamosak vagyunk érzelmeinket elnyomni, bezárkózni magunkba, felületesen érintkezni másokkal, csakhogy elhárítsuk magunktól a sérülés veszélyét. A fájdalom elutasítása eltompít, cinikussá és destruktívvá tesz.
Ahol azonban érzéketlenné válunk ott egyre több sebet, fájdalmat szerezhetünk, csak már észre sem vesszük.
Lilith újra visszaadja önmagunk teljes érzékelését. Ahol Lilithünk, illetve Fekete Holdunk áll a radix horoszkópunkban, ott sokszor elnyomunk, elfojtunk magunkban valami fontosat, ami pedig részünk.

Nem könnyű önmagunkat szeretni, ha el tudjuk fogadni azt, amit magunkban szinte elviselhetetlennek tartunk, akkor megtörténhet, hogy magunkba emeljük azt, amit korábban eltaszítottunk és lassacskán meg is éljük. Ez gyakran olyan felismerésekhez vezet, amely bővíti tudatunkat, átalakít és segít megélni saját életünket, azaz radix horoszkópunkat.

FEKETE HOLD A JEGYEKBEN

A Hold 8 hónapig tartózkodik egy jegyen belül, így ki tudja keresni a táblázatból a születési időpontja alapján a Fekete Holdját.

táblázat

Fekete Hold és a horoszkóp

KOS-ban vagy fényszög kapcsolatban Marssal

Mars a férfi szexuális erőt is jelképezi.
Férfiaknál:
A vágy itt nagyon erős. A férfi keresi a domináns, öntudatos nőt, aki kinyilvánítja vágyát is. Ezt azonban követelésként éli meg és fél attól, hogy túl kevés neki. Kívánja ugyan a nőt, de nem eléggé. Ha túl sokat követelnek tőle, akkor úgy értékeli le a nőt, hogy vagy lealacsonyítja, vagy visszautasítja „azzal öllek meg, hogy nem fogadlak el”. Amíg a Mars fényszöggel rendelkező férfi beleragad a hagyományos szerepekbe, különösen a szexualitás területén, addig kényszerűen hozza létre saját kasztrálását. Azt a fajta nőt keresi, aki nem akar alul lenni, de ugyanakkor ő sem találta meg még a megoldást a fent és a lent kérdésére, ezért hosszantartó harcba kezd, melyben saját erejét a küzdelemben méri le, a másikra csak azért van szüksége, hogy erőtlenséget és ürességet hagyjon maga után benne. Miután a vágy nagyon erős, felvetődik a kérdés, hogy mennyire tudnak megnyílni a vágyaknak, ha egyik a másik után jön? Nagyon félnek az odaadástól, mivel nem tudják, hogy az erő és az odaadás egymás mellett is létezhet. Partnerük egyszerű kérését vagy szükségletét is követelésnek és vádnak érzik. Állandó védekezésben élnek.
Nőknél:
Ha azonosulnak a hagyományos női szereppel, akkor leértékelik magukat dominanciájuk és erejük miatt. Ezt a leértékelést gyakran másokkal végeztetik el, és olyan társat választanak, aki felhasználja erejüket, de nem tekinti nőnek őket.
Vagyis a férfi szolgálatába állítják erejüket. Lelkük mélyén azonban megvetik őt gyengesége miatt, és olyan erős férfi után vágyakoznak, akinek oda tudják adni magukat. Az agresszív elem (Mars) ennél a Fekete Holdnál gyakran a kapcsolat összetartó erejévé válik, vagy teljesen elfojtják. Ha egy férfi egy nőn keresztül találkozik ezzel az erővel, akkor érthető vonzódása és félelme is. Ha azonban felismeri magát benne, akkor beléáramlik a démon ereje és végül saját magától lesz elbűvölve, vagy saját magától kezd félni.
A nőnek viszont el kell hagynia a hagyományos szerepfelosztásokat, hogy befogadhassa ezt az erőt, így találja meg ennek alkotó és teremtő csatornáját. Ennél az állásnál nyilvánvaló a nemek közötti zűrzavar és patthelyzet. Az ilyen Fekete Holddal rendelkező férfi egyértelműben élni meg, itt erősen megkérdőjeleződik az ő patriarchális szerepe, és bizonytalanná teszik férfiasságát illetően. A nő tudatába kerül saját erejének, ha azonban felhasználja, akkor Lilith sorsára jut, a magányba és kirekesztésbe. Ha a férfi és a nő nem akar megmerevedni Ádám és Lilith hatalmi harcában, akkor a vagy felül vagy, alul fel fogásukat is-is-é kell alakítaniuk. Meg kell tanulni, hogy az erő a lágyság mellett, a harmónia, az agresszió mellet is létezhet.

MÉRLEG-ben vagy fényszög kapcsolatban Vénusszal

A Vénusz a szerelem és a női szexualitás bolygója. Ha a Fekete Hold a Vénusz területére kerül, akkor különösen a vágy és annak azonnali el-utasítása kettőségében nyilvánul meg. Az egyik oldalon ott áll a vágy, hogy a másik emberen keresztül teljessé váljon. A másik oldalon, pedig az a vágy, hogy a másikban saját magában találkozzon „benned akarok tükröződni, hogy lássam milyen vonzó, vagyok”. A vágy itt olyan mértékű lehet, hogy a másik ezt fenyegetőnek tarja, a vággyal szemben megjelenik az elutasítás, a másik távolságot akar tartani. Ez a távolság, pedig felszítja a vágyat. Óriási a visszautasítástól való félelem. Ez az ember azt kívánja, hogy őt kívánják. Úgy tűnik, mintha a másikra, mint katalizátorra lenne szüksége, hogy szeretni tudja magát. A féltékeny birtoklás és a közelségtől való félelem között ingázik, ami gyakran távolságtartásban és érdektelenségben nyilvánul meg. Azok az emberek, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, gyakran a szerelembe szerelmesek, a vágyat kívánják szenvedélyesen.

Olyan viselkedést hoz magával, amelyet a Vénusz-Plútó és a Vénusz-Neptun fényszögekből már ismerünk. Ahol tabu, vagy titok vagy, ott nő a vágyunk. Szinte semmi sem szítja fel úgy a szenvedélyt, mint az utolsó éjszaka, utolsó alkalom, ahol még egyszer megtehetjük és aztán vége „játszd újra Sam” és a vágyódás biztosított. A nem szabad, igen erős afrodiziákum. Gyakran olyan emberekbe leszünk szerelmesek, akik olyannak látnak bennünket, amilyenek szívesen lennénk, vagy lettünk volna. Ha a másik lát bennünk valamit, ami neki csodálatos és kívánatos, de mi azt hisszük, hogy nincs meg bennünk ez a minőség, akkor ellentmondás keletkezik bensőnkben.
Az egyik lehetőség ilyenkor, hogy álcázzuk magunkat és izgulunk, ne-hogy lelepleződjünk, a másik, hogy megtanuljuk és kifejlesztjük magunkban azt, amit a másik lát bennünk. Ha másikat tükörnek tekintjük, akkor ennek a minőségnek meg kell lennie bennem, ha a másik visszatükrözte. Itt gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik utat mutatnak nekünk. Sok művésznek van ilyen Fekete Holdja. A Vénusszal kapcsoljuk össze a szerelmet és, ha ehhez vesszük még a Lilith-et is, akkor már biztosított mindaz, ami nagyon szokatlan és erotikus. Szenvedélyes kapcsolatok váltakoznak az elzártság és egyedüllét szakaszaival.

Ennél a Fekete Holdnál kényszeresen keresik az emberek a kettősséget, amely a heves vágy és a visszautasítás, és az életerő és az apátia között van.

BIKÁ-ban vagy fényszög kapcsolatban Vénusszal

A Bika jegye termékenységi szimbólum. Ennek a Fekete Holdnak a dinamikáját az érzékiség, a bőség és az élvezet, mint elsődleges életelv és/vagy ennek teljes elutasítása jellemzi. Az elnyelő szerető halmozza az örömöket, csábításokat, amivel partnerét magához tudja láncolni. Ki ne találná csábítónak e képet, a fontos csak az, hogy el tudjunk szakadni. A Bikában álló Fekete Hold gyakran anyagi áldozatot kíván és egyik démonját úgy hívják, hogy kényelmesség. Ha éppen a démon gyomrában ücsörgünk, akkor nem tudunk küzdeni ellene, nem tudjuk felismerni. Ebben a sötétségben a csokoládés dobozokban keressük a vigaszt és abban, hogy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ne gondoljunk a hol-napra. Azok, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, gyakran nem akarnak magasabb célokat követni és tudatosodni. Ez a Fekete Hold nagy félelmet kelt bennük a veszteséggel és a szegénységgel szemben.

Gyakran halljuk tőlük azt, hogy már előre spórolok az áldozatra. A másik véglet, hogy gyakran elutasítják az érzéki élvezeteket és a szexualitást. Leértékelik és elutasítják a testüket, megvetéssel sújtják mindazt, ami a világi dolgokhoz tapad. Ezzel a Fekete Holddal sokat váltakozva élik meg mindkét végletet. Időnként másra vetítik ki a kényelmes részt és rossz néven veszik társuk statikusságát. Másrészről viszont az életet élvezők nem értik, hogy miért akadtak össze ilyen piszkálódóssal vagy miért választanak ilyen spirituális őrültet. Itt két tengely ütközik, amelyek keresztet alkotnak. A vízszintes tengely a világi dolgokkal való kapcsolatunkat jelképezi, a függőleges pedig spirituális növekedésünket. A Fekete Hold a Bikában egy erős belső feszültséget jelöl a két világ között. Úgy is mondhatjuk, hogy a szükséges áldozatot testesíti meg, amely a két tengely metszéspontjában van.

Azt mondtuk, hogy áldozat nélkül nem kerülünk kapcsolatba a transzcendens világgal. Sicuteri ezt mondja erről: „a Bikának, mint a világtengely őrzőjének transzcendens sorsa van”. Ide tartoznak az evési zavarok (pl. az anorexia és a bulémia). Ha megtanulunk, áldozatot hozni, akkor vagy-vagy hozzáállásunkat is-is-é tudjuk változtatni. Ennél a Fekete Holdnál azt is jelentheti: épp testben épp lélek, vagy birtokolhatok és ez nem zárja ki a spiritualitást.

SKORPIÓ-ban vagy fényszög kapcsolatban Plútóval

Plútó, mint élet-halál ura. Ha a horoszkópban a Lilith a Skorpióban, vagy Plútóval áll kapcsolatban, akkor a nyaktiló és a guillotine kerülnek elő-térbe. Az illetőnek óriási önkontroll igénye van és erősen a vagy-vagy állapotban él, ami azt is jelenti, hogy a teljes ellenőrzést a teljes gátlástalanság követi. Az értelem túlzott befolyása, vagy éppen teljes hiánya a szexualitás terén is megnyilvánul. A szexualitást és az érzékiséget vagy elutasítják, vagy az egyetlen eszköznek tekintik a határok átlépéséhez és az önkontroll feladásához. Van még egy másik téma is, amit a Skorpió-hoz rendelünk és nagyon erőteljesen lép fel ennél a Fekete Holdnál. „Vagy úgy csinálok mindent, ahogy azt én elképzelem, vagy szétzúzok mindent, ha kell magamat is.” Ha a változás szakaszaiban nem érti meg, hogy szimbolikus én-áldozatot kell hoznia, akkor időnként véráldozatra is sor kerülhet (öngyilkosságok). Ennél a Fekete Holdnál gyakran felmerül a rágalom, mint egyik formája annak, hogy valakit eltegyünk láb alól. Vannak dolgok, amiket csak úgy ismerhetünk fel, ha két tükrünk van.

Ezek azok a dolgok, melyek abszolút a halott sarokban nyugszanak. A Plútó és a Lilith is az árnyékot szimbolizálja, ennél a Fekete Holdnál az árnyék gyakran árnyékban van. Nézzünk bele az első tükörbe: itt egy óriási ellenőrzési vágyat találunk, amely elkerüli a sötétséget és/vagy rózsaszínűre festi a világot. A fájdalmas tapasztalatokat rögtön nagyszerű, fontos felismerésnek nevezi. Ez ellen nincs is mit mondani, de, hogy ismét a fej és a törzs szétválasztásánál maradjunk, előfordulhat, hogy azonnal megöli és tagadja azt, ami fájdalmat okozott.

Nem engedi feltörni a fájdalmas érzéseket, a dühöt és a szomorúságot, mivel azokat fenyegetőnek találta. Mindig megérti a másikat, világa csupa jóság és tolerancia. Testében azonban gyakran háború tombol. Most nézzünk bele a második tükörbe, amely a hátoldalt mutatja: vannak emberek, akik pellengérre állítanak másokat, mert azok nem szembesülnek árnyék oldalaikkal.
A pozitív gondolkodásúakat leértékelik, kinevetik és, hogy ők maguk ne sodródjanak bele ebbe a viselkedésbe, állandóan Hádész birodalmában vájkálnak. „Én szembenézek árnyékaimmal, fényt viszek poklomba” hangoztatják. A Plútóval kapcsolatban álló Fekete Hold az áldozatra akar megtanítani. Ha az áldozat testi jellegű, akkor a nemi szerveket érinti. Előfordulhat vetélés, vagy halvaszülés is, időnként a nemzőszervek kioperálása, vagy az illető szexuális áldozattá válik. A Plútóval kapcsolatban álló Lilith a szélsőségek világát mutatja meg, mely drámai helyzeteket követel és vonzza a szélsőséges helyzeteket. Ez az állás az élet és halál kettősségét tükrözi. Érthető, hogy félünk tőle.

Nem is arról van itt szó, hogy ne féljük, hanem, hogy megtanuljunk együtt élni félelmeinkkel. A Plútó megtanít meghalni és feltámadni, a Lilith megtanítja a ciklikusságot. Egy régi szufi mondás szerint: „halj meg, hogy élni tudj”. Ez a mondat itt központi életfeladattá válik, hogy elkerüljük az élőhalott állapotot. A Plútót azonban gazdagnak is nevezik (az alvilág és az ásványkincsek urának) Lilith pedig közvetít, ezért ez a Fekete Hold kiváló kapcsolatot ígér a tudattalannal, illetve belső birodalmunkkal, melynek mélységéből meríthetünk, és ezzel kezdeményezők lehetünk.

IKREK-ben vagy fényszög kapcsolatban Merkúrral

A Merkúr, mint az intellektus. Az Ikrekben álló Fekete Hold az érzések fenyegető területeit elnyomja, boncolgat, racionalizál. Világát a hideg intellektus és cinizmus jellemzi. Ő testesíti meg azt az elválasztottságot, hogy saját magán kívül áll és kívülről figyeli meg magát. Az intellektusa démonná válik, tehát a tükörben csak egy démont lát. Lilith és Hermész mindketten vezetők és közvetítők. Lilith ebben a jegyben kezdeményező, azaz kezdeményező álmokat hoz. Ha Fekete Holdunk kapcsolatba kerül a Merkúrral, akkor gyakran kapunk útmutató álmokat (még akkor is, ha nem tudunk visszaemlékezni az álmainkra) egyik feladatunk ennél a Fekete Holdnál az lehet, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot, komolyan vegyük, tehát bízzunk benne és fejlesszük intuíciónkat. Azok az emberek, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, időnként hihetetlenül intuitívak, de alig értékelik ezt. Számukra az intuíció parlagon heverő lehetőség, vagy az intellektus és a racionalitás világának alacsonyabb rangú segédje. A gazdag szókincs és az intellektuális ügyesség ennél a Fekete Holdnál értékmérővé válhat. Ha valami nem felel meg ennek a mértéknek, akkor beindul a megsemmisítés önmagunkban és a másikban egyaránt.

Az ítélet így hangzik: „buta vagyok, nehéz felfogású, képzetlen, humortalan, tehát senki vagyok”. Így már érthető, hogy miért keresünk intellektuális ellenségképeket ennél a Fekete Holdnál. Az érzelmi és intellektuális beállítottságúak itt alaposan leértékelik magukat. Fontos, hogy észrevegyük, mikor, melyik identitásunk lép porondra. A párkapcsolatban már megszilárdult szerepek vannak, a baráti körben, vagy a közelebbi környezetünkben időnként váltogatjuk az identitásokat, ami azt jelenti: „bármelyik részem is jelentkezik, mindig másokkal egészítem ki”. Minél racionálisabb az egyik, annál irracionálisabb a másik.

E Fekete Hold másik témája, hogy az egyébként korrekt és hallgatag emberek is indiszkrétté válhatnak, ha áthalad a Merkúron. Ez, pedig szembesülésre kényszeríti őket egy olyan személyiségrészükkel, amiről eddig nem tudtak. Az előítéleteknek itt dicstelen végük lesz.  Fekete Hold fegyverként használja a beszédet és a hallgatást. A másikat egy szóáradattal kikapcsolja, vagy következetes hallgatással semmisíti meg.

Azok, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, gyakran szenvednek attól, hogy társuk szavakkal rohamozza őket, vagy hallgatásból épít falat maga köré. A csatározások tárgya sokszor az, hogy nem akarnak szembenézni a mélységekkel.

Egyik lehetőség, hogy kifürkésszük e Fekete Hold mélységeit, az írás, így el tudjuk érni a másikat. További összekötő lehetőség a zene, ahol bár mindketten hallgatnak, a hangok eljutnak a másikhoz.

NYILAS-ban vagy fényszög kapcsolatban Jupiterrel

Jupiter, mint a bőség, hit. Ennél a Fekete Holdnál megnövekszik a két világ közötti feszültség. Bálványozza, vagy teljesen elutasítja a mértéktelenséget, a kényelmet, a bőséget, az élvezeteket. Állandóan harcol az alantas világ ellen, dicsőségre és tiszteletre vágyik, nagyra becsüli a szabadság eszméjét. Pellengérre állítja a lustaságot, amiben persze csak mások tespednek. Ennél a Fekete Holdnál a szexualitás olyan küzdőtérré válik, ahol a fennkölt és alantas dolgok harcolnak egymással. Az extázist aszkézis követi, és viszont. Legtöbbször nehéz összekötni ezt a két oldalt, sokan a nőkre vetítik ki ezt a kettősséget. Azok a férfiak, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, gyakran keresnek egy szenvedélyes nőt, akiben ma elvesznek, holnap, pedig megbüntetik és megvetik őket. Vagy pedig olyan nőket keresnek, akikben feltűnően nem működnek a szexuális ösztönök, így nem fogják előhívni belőlük állati alsótestüket.

Ezzel a Fekete Holddal rendelkező nők, pedig alkalmanként eljátsszák a főpapnőt, akinek időnként szüksége van hús-vérből való rabszolgákra is.
Ennél a Fekete Holdnál nagy szerepet játszik a vallás, a világkép, a hit, az igazság, a becsület és a tekintély. A fanatizmus is gyakori vendég itt és a skála széles, az igazság fanatikusaitól a politikai fanatikusig terjed. A szabadság az egyik jelszó a kapcsolatokban is, a legkisebb korlátozásra, vagy túlzott követelésre, meneküléssel reagálnak. A látszólag összeegyeztethetetlen világokat ennél a Fekete Holdnál már a szülők is tükrözik. Ennél a Fekete Holdnál sok misztikus van, de szent nem sok. Az ál-szentség a Fekete Hold fátyla. Azon misztikus elől, aki nem akar semmit sem tudni a világról, elrejtve marad a lényeg. Ugyanúgy, ahogy a világi ember elől, aki nem akarja tudni a szent titkokat. Lilith e két világ között közvetít. Akiknek Nyilasban van a Fekete Holdjuk és megtanulják ezt a leckét, akkor nyiluk célba találhat.

Tudatukkal már kísérhetik a nyílvesszőt, de mégis itt maradnak a Földön. És megtaníthatnak másokat is a nyilazás művészetére. Ha azzal az optimizmussal, amit Jupiter ajándékozott nekünk bízunk és leszállunk Lilithez, hiszünk abban, amit ott látunk, és bizalommal eltelve emelkedünk ismét fel, ez azt jelenti, hogy azért szállunk le lelkünk mélységeibe, hogy merítsünk belőle és biztos ösztönnel járjuk utunkat, bizalommal eltelve és megértve az élet értelmét.

RÁK-ban vagy fényszög kapcsolatban a Holddal

A Hold elsődlegesen, mint Anya. A fényes és a fekete Hold itt kéz a kézben járnak, együtt van jelen a jó és a rossz anya. Az ezzel a Fekete Holddal rendelkező embereknek gyakran van mindent ellenőrizni akaró, túlzottan gondoskodó anyjuk és nehezen tudnak hatása alól szabadulni. Ez az anya szeretetével manipulál, ezeknek az embereknek nehéz elhagyniuk anyjuk szoknyáját, de ha mégis megteszik, erős bűntudatuk van.
Ha el is válnak anyjuktól, gyorsan keresnek maguknak egy pótanyát, akinek kiszolgáltathatják magukat.

Ez a magatartás végül is a visszájára fordul, és a nők ellen fog irányulni.
Azok a férfiak, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, ennek megfelelő ellentmondással kezelik a nőket, különösen a társukat. Egyszer körülrajongják, dicsérik, tündérkémnek nevezik, máskor pedig leértékelik, támadják és boszorkánynak titulálják.

Domináns nőt keresnek és félnek is tőle. Vagy egy kislányt választanak, aki felébreszti bennük az oltalmazó, védő ösztönüket. Ezek az emberek gyakran örök áldozatnak tartják anyjukat, de az is előfordulhat, hogy magukat tartják anyjuk áldozatának.

Folytonosan anyjukra panaszkodnak, ezzel akarják elterelni a figyelmet arról, hogy nem akarnak felnőni és felelősséget vállalni. Azok a nők, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, szinte felfalják saját gyermekeiket azzal, hogy annyira uralkodnak rajtuk, hogy az már akadályozza a gyermek önálló személyiségének kialakulását. Ha ez a Fekete Hold kapcsolatban áll a Holddal, akkor az is előfordulhat, hogy az illető elutasítja az anyaságot. A kapcsolatokat ennél a Fekete Holdnál erős függőség jellemzi, partnerül egy mamát választanak, akit szeretetükkel manipulálnak. Azok a tartalmak, amelyeket általában a Holdhoz rendelünk, ennél a Lilith állásnál elfolyódnak, démonizálódnak. Amikor ismét felszínre bukkannak, akkor torznak látjuk e tartalmakat, leértékeljük, és újra elnyomjuk őket, ezzel az ördögi kör bezárul.

Ha a Fekete Hold kapcsolatban áll a Holddal és az illető makacsul ragaszkodik a patriachális érték-rendhez, akkor teljesen elveszítheti kapcsolatát tudattalanjával. Kínosan kerül minden ellenőrizhetetlen helyzetet, leértékeli intuícióját, nem hisz belső hangjának. Ha le tud mondani az állandó védekezésről, akkor hozzájuthat a Hold tudásához. Lilith itt különösen az álmok útján közvetít, nagy képzelőerővel, fantáziával és képi gazdagsággal áldja meg az embert.

BAK-ban vagy fényszög kapcsolatban Szaturnusszal

Szaturnusz, mint a bűnbak.

Ha a Fekete Hold kapcsolatban van a Szaturnusszal, mindig előtérbe kerül a bűnbak témája. A Szaturnuszt az asztrológiában szinte a szigor, íté-let, morál, törvény, felelősség, kitaszítottság, magány szavaktól nem is lehet elválasztani és a nagy szerencsétlenségek okozójának is tartják.
Azon a területen, ahol a Szaturnusz áll a horoszkópunkban, ott legtöbbször nem lehetünk gyerekek, azaz korán belekényszerülünk a felnőtt szerepbe. Azok az emberek, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, már korán olyan titkokat tudnak meg, ami túl nagy teher számukra. Azokon a területeken, ahol nagyon korán kellett felnőniük, gyerekesek maradunk, mivel itt nem tud végbemenni egy természetes érési folyamat. Ez a viselkedési minta megfagy bennünk, és már biztosított is a zavar és, ha ilyen-kor kiöntjük a szívünket, árulónak érezzük magunkat.

A bizalom és a Szaturnusz elválaszthatatlanok, ennél a Fekete Holdnál az a tendencia, hogy mások bizalmasai legyünk, hogy ránk bízzák titkaikat, illetve, hogy mi bizalmasainkra bízzuk titkainkat. Itt két szélsőség találkozik, az egyik oldalon vannak azok az emberek, akik a természetes folyamatokból titkokat csinálnak és tabuvá teszik azokat. A másik oldalon azok az emberek vannak, akik úgy érzik, hogy mindent el kell mondaniuk magukról, nem akarnak titkolódzni. Lilith és Szaturnusz tisztaságot, áttekinthetőséget követelnek. Lilith kérlelhetetlensége párosul itt a Szaturnusz keménységével. Mindketten megmutatják azt, ami van, nem csak a jó, hanem a rossz tulajdonságainkat is, így érthető, hogy ez a Fekete Hold miért jár gyakran a tökéletesség hajszolásával és a szigorral.
Depresszió és bánat gyakran előfordul itt és a teremtő melankólia is. A Szaturnusz félelmeket, szűkösséget és gátakat hoz, ahol a horoszkópban áll. A Szaturnusz mítosza korán vállalt felelősségről, munkáról, nehézségekről és félelmekről tesz tanúbizonyságot. A Szaturnusz segítségével létrehozzuk halhatatlansági modellünket, azaz mindig az időtényezőt használjuk fel kifogásként arra, hogy elengedjük magunkat. „Öreg koromban fogok csak meghalni, addig van még időm, akkor majd később élem meg azt, amire most nem érek rá.”Szaturnusz nem tudta élvezni az életet, nem élt, csak túlélt.

Amikor a Lilith kapcsolatba kerül horoszkópunkban a Szaturnusszal, akkor gyakran szembesülünk a múlandósággal. Lilith megmutatja nekünk, hogy halandók vagyunk. Erre válaszolhatunk biztosításaink fokozásával, vagy e tény tudatosításával és az élet teljesebb megélésével.

OROSZLÁN-ban vagy fényszög kapcsolatban a Nappal

A Nap, mint a tudatos én és a fény. A szellem nappali oldalát a Nap szimbolikája, éjszakai oldalát, pedig a Hold uralja. Ennél a Fekete Holdnál e két birodalom lép előtérbe. Itt a büszkeség és a különlegesség utáni vágy túlzott méreteket ölthet. Önmagunk megmutatása olyan téma, amely végletek között ingadozhat: vagy teljes kiélésben vagy nagyon erős visszafogottságban mutatkozik meg. A túlzott jenlét és a megközelíthetetlen viselkedésmód váltakozva, de együtt is felléphetnek. Ennél a Fekete Holdnál nagy gátlások is előfordulhatnak az önkifejezés és a spontán megélés területén. Ezek az emberek nagyon félnek attól, hogy lejáratják magukat, vagy attól hogy meg kell mutatniuk árnyoldalukat. Az Oroszlán feladata és munkája a tudatosodás és az, hogy fényt vessen az árnyékra.

A Napnak szembesülnie kell saját ösztöneivel és integrálnia kell azokat. Egy jelentős részük nem tudja megvalósítani magát, ha elvesszük a Naptól éjszaki útját. Az újhold a Nap és Hold párosodása és ez a sötét Hold összefügg Lillith szimbolikájával.
Azoknak, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, meg kell ismerkedniük a Nap éjszakai oldalával, ami gyakran apjukon keresztül történik.

Ennél az állásnál az apát sokszor uralkodónak (királynak) tartja a környezete, letagadják „éjszakai oldalát”. A Nap eltűnése és elsőtétesedése ősidők óta a világvége jele, de ugyanilyen fenyegetőnek találhatjuk az apa sötét foltjait is életében. Az apa tükrözi az árnyéktól való félelmet. A Napra vetett fátyol illetve az apával szembeni vakság a sötét elleni védekezésnek felel meg. Ennek ellenére mégis sokszor az apán keresztül élik meg az élet sötét oldalait azok, akiknek ilyen Fekte Holdjuk van. Gyakran megközelíthetetlennek, elutasítónak, zsarnoknak esetleg kegyetlennek találják apjukat, aki gyakran letagadja, hogy ő az apa, vagy eltűnik és egy mostohaapa lép a helyébe.
Esetleg meghal és ez a veszteség, jelentős probléma lesz az illető életében. Ennél a Fekete Holdnál sokszor van titok az apaság körül.

Az Oroszlán Fekete Holdú férfiak gyakran nagyon erősen kötődnek anyjukhoz.
A nők viszont olyan büszke királynőként viselkednek, hogy a férfit csak gyermeknemzésre használják. Ezzel a fekete Holddal rendelkező férfiak szívesen választanak maguknak domináns nőket, akik azonban nem adják magukat oda, amíg a férfi be nem lép birodalmukba, ahol a férfi fiú-szerető marad csupán az anya birodalmában. Hogy erre rájöjjenek, bölcsesség kell, amit csak alámerüléssel lehet megszerezni.

Az a Nap, ami sohasem merül le, mindent feléget.
Démonivá válik, csupán azért mert nem akar lemerülni a mélységbe. Ennél a Fekete Holdnál ez egy nagyon fontos momentum. Az Oroszlán Fekete Holdú nők nagyon büszkék, és gyakran egy erős férfi után sóvárognak, akit azonban nem képesek beengedni birodalmukba, vagy megosztani vele hatalmukat. Nagyon félnek attól, hogy csorba esik büszkeségükön, így sokszor inkább az egyedüllétet választják. Ennél a Fekete Holdnál fontos az apai oldallal az úgynevezett „férfias” tartalmakkal való szembesülés. Ha nem történik meg az „apai beavatás” az illető az anya birodalmában marad. Ha a Nap és Hold párosodik abból mindig valami új születik. Ennek a Fekte Holdnak óriási Teremtő ereje van.

VIZÖNTŐ-ben vagy fényszög kapcsolatban az Uránusszal

Ennél a Fekete Holdnál központi téma a hidegség és a jég. Van egy jégbirodalom – nagyon mélyen lent a víz alatt és a pokol tüze alatt.

Ez a pokol kilencedik bugyra mai csak jégből áll. Itt már nincs tűz, nincsenek szenvedélyek, itt csak borzalmas hidegség van. Itt van a félelem és az ijedség lelki hazája, amely már olyan mélyen van, szinte már mi is halottnak érezzük magunkat.

Itt meg vagyunk merevedve, kábultak vagyunk, ide rakjuk le bánatunkat és haragunkat, azt a fájdalmat, amit már nem tudunk elviselni, itt van a befagyasztott élet. Lelkünk itt halottnak tetteti magát, itt egy vérző szív már nem hat meg. A jég távolságot tart, és érinthetetlenséget biztosít, amely már szinte a kegyetlenséggel határos, de legalábbis annak, aki el akar érni bennünket. E pokol mindnyájunkban benne van, de különösen ennél a Fekete Holdnál jellemző. Ha megfigyeljük a Vízöntő vagy az Uránusz tendenciái azt, hogy mindig felfelé törekszik és irtózik minden alacsonyabb dologtól és ehhez hozzákapcsoljuk Lilith témakörét akkor szinte érezhető lesz, hogy milyen erős feszültségek léphetnek fel e Fekete Holdnál. A fent és a lent itt szélsőségesen széttart. Ki kell békülnünk a földi világgal, az irracionalitással és a hidegséggel is, amit ennél a Fekete Holdállásnál sokan kerülnek, vagy megvetnek. A jéghidegség (lelkileg) nem az érzések hiányát jelenti, nem egy rossz érzés, hanem egy különleges érzés.

A vérző szívet néha jégre kell tennünk, hogy tovább élhessen. Később, ha képesnek érezzük magunkat arra, hogy meggyógyítsuk magunkat, felolvaszthatjuk. Néhányunk sebe olyan nagy, hogy nem tudnának elviselni egy újabbat, attól félnek, hogy az legyőzné Őket. Ha a hidegséget a magassággal kapcsoljuk össze, akkor a jeges pillantás kárhozatot, ítéletet mond ki a pokol tüze felett. Vannak, akik nagyon jól ismerik magukban a tűz és a jég poklát. Ehhez a Fekete Holdhoz nagy szabadságvágy kapcsolódik, és erős a lázadásra való hajlam is. A kreativitás nagy, az igények nagyok. Itt minden nagy. Uránusz magjából származott a legnagyobb és legszebb Aphrodité. Lényegében mindig kiemelkedő és különleges dolgokat hoz magával. Ez magyarázza az eredetiségre és a különlegességre irányuló erős vágyat ennél az állásnál. Ha szellemet összekötjük a sziporkázó jéggel, akkor kristálytiszta meglátások és egyértelmű igazságok jönnek létre. Ennél a Fekete Holdállásnál nagyon erős lehet az intuíció, időnként tisztánlátó képesség is előfordulhat. Mind az Uránusznak, mind a Lilithnek köze van a vertikális tengelyhez, azaz a hirtelen meglátásokhoz, felisme-résekhez.

Ha meg tudjuk tartani ezt a „villámot” akkor lehetnek kiváló, hirtelen meglátásaink, egyaránt tudunk a magasba emelkedni és a mélybe szállni, még óriásugrásokra is képesek leszünk. Akkor egyszerűen kinőnek a szárnyaink.

SZŰZBEN a Fekete Hold

A keresztény világ és hitkép sokban megfelel a Halak/ Szűz tengelynek. A Szűzben álló Fekete Hold az ezzel kapcsolatos értékrendszert szélsőségesen fogja fel. A Szűz jegye egy erős alkalmazkodási mechanizmussal együtt hajlandóságot ad az engedelmességre. Lilith azonban nem engedelmeskedik! Ezért ennél a Fekete Holdnál az erények, és az állhatatosság megkövetelése mellett masszívan ott van a parancsoknak való ellen-szegülés is. A Fekete Hold ebben a jegyben csak akkor engedi meg a szexuális gyönyört, ha mellette ott van a büntetés is, vagy teljesen elfojtja a szexuális vágyat. A szűz Fekete Holdú emberek gyakran mondják, hogy nekik nincs szükségük a szexualitásra, mások arról panaszkodnak, hogy félnek, amikor az örömöt érzik, mert nem tudják azt bűntudat nélkül elfogadni. Ennél a Fekete Holdnál az árnyékok a Madonna és a szajha, a tiszta és a tisztátalan között ingáznak. Ha szabadon megélik szexualitásukat, akkor a bűnök fertőjében érzik magukat. Nagyon vágynak a bűn-bocsánatra, ezért nagyhatalommal ruháznak fel egy büntető „Atyaistent” (apát, vagy férjet). Gyakran választanak olyan társat, akinek leértékeléseit nevelésnek veszik.

Vagy olyan Környezetet választanak maguknak, mely érezteti, hogy bűn az ilyen félrelépés, még akkor is, ha kegyesen megbocsát.
Itt nagyon fontos megvizsgálni a saját értékrendszerünket, hiszen saját belső inkvizítorainkat és vádlóinkat sokszor másra vetítjük ki.

Ezzel a Fekete Holddal rendelkező férfiaknak gyakran korlátozott képük van a nőkről: vagy rendesek, vagy szajhák. Lilith ugyan elbűvöli őket, de csak ritkán választják társul!!!
A nő szerepét erősen a hagyományos morál határozza meg, mely mind-két nemet korlátozza és egy fekete-fehér képbe kényszeríti a menny és pokol polarizálásának analógiájára. Az ördög sehol sem olyan ördögi, mint ott és az angyal sehol sem ilyen hamvas, mint itt. Az ilyen Fekete Holdú embereknek ilyen a kisugárzásuk is: vagy bűnös csáberő sugárzik belőlük, vagy a megérinthetetlen hamvasságukkal varázsolják el a mási-kat.

Azok, akiknek a Fekete Holdjuk a Szűzben van, jól teszik, ha hagyják, hogy mindkét tartalom hasson rájuk.

A Paradicsomot gyakran egy törekvés végének tekintik, így az örömtelen létet teszik nemessé, és aki nem ért vele egyet, azt erősen kritizálják. A munkát és a kritikát az asztrológia a Szűz jegyéhez rendeli, ez a Fekete Hold gyakran ezt fegyverként használja. /szélsőségesen/.
Ennél a Fekete Holdnál nagyon fontos az a nézet, hogy Isten magában foglalja a gonoszt is. Merlin csodálatos példája ennek. Ő nem moráli és egyáltalán nem polgári, de Lilithez sem jutunk el jelenlegi morálunkkal. Merlin szülei a szent és az ördög voltak. Ezért a teremtés értelmében Ő teljes, egész.

HALAKBAN, vagy fényszög kapcsolatban a Neptunusszal

E Fekete Hold témái a psziché minőségének és dimenziójának melysége és felemelkedése. Hihetetlen vágyódás van itt jelen a víz és feloldódás iránt.
A Neptunuszt az álmainkkal kötjük össze. A képek világával való kapcsolat itt kiemelkedően erős. Virágzik a fantázia, időnként telepatikus képességkel is találkozunk. A képek olyan mértékben áradhatnak, hogy néhány embert el is öntenek. Ha Fekete Hold kapcsolatban van, vagy ke-rül a Neptunusszal, akkor pszichózisok és spirituális válságok léphetnek fel. Az elárasztástól való félelem olyan nagy lehet, hogy előfordul a képek tagadása és elkerülése is.

Azoknak, akiknek ilyen Fekte Holdjuk van, gyakran van egy tendencia mindannak elfelejtésére, ami nem illik bele „nappali világukba”.
A gyors felejtés védelem, hiszen fátylat borít a fájdalmas, vagy kellemet-len élményekre.

Ebből bizonyos érzéketlenség adódik, az ember leszűkíti érzékelési spektrumát, különösen azokon a területeken, ahol a Fekete Hold tengelye található.
Ködös elképzelések, kisebb csalások tenyésznek itt, a becsapásokat a világba vetítjük ki, vagy naivan igaznak véljük. Az észlelés itt gyenge pont, vagy magunk esetében vonjuk kétségbe, vagy másoknál. A felfokozott érzékenységet fenyegetőnek érzik ezek az emberek, ezét kompenzálásként érzéketlenséget is kifejleszthetnek magukban.

A nők ezzel az állással gyakran Szibüllák, látnokok, a férfiak pedig ilyen nőket keresnek.(és gyakran találnak) Ennél a Fekete Holdnál nagy a harmónia igénye. A bosszúság elfelejtése ugyanolyan boldogító, mint az alkohol, a gyógyszerek, vagy hasonló narkotikumok. Ennek az állásnak kiemelkedő témája a káros szenvedély.

E Fekete Hold másik központi témája a csábítás. Időnként fátyollal fedik el saját csábításukat, hogy ne kelljen felelősséget vállalniuk érte. Gyakran nem veszik észre saját csáberejüket, és egyszer csak meglepődve tapasztalják, ha valaki veszi az adást.
Az már a másik felelőssége, ha összetöri magát a sziklákon.

Az illúziók segíthetnek is, de be is csaphatnak. Szinte alig van valami nehezebb, mint elengedni az illúziókat. Ennél a Fekete Holdnál ez különösen nehéz. A képzelőerő olyan jelentős, és a fantázia olyan erős, hogy a látszat egy pillanat alatt összeolvad a valósággal. E Fekete Hold palettája a tisztánlátástól, és az erős intuíciótól az őrületig és az elmeháborodottságig vezet.
Az álmok kiegészítenek bennünket, hidak kommunikációs eszközök lelkünkhöz.
Ennél a Fekete Holdnál nem ritkák a kreatív, megvilágosító álmok, ugyanúgy, mint a profetikus és beavatási álmok is.

Violetta
Asztrológus

Elérhetőség:

ibolya.royal@gmail.com