A vény nélkül kapható gyógyszerek (OTC) hipermarketben vagy drogériában történő vásárlásának lehetőségével csak kevesen élnek, de nagy a tudatlanság a lakosság körében azzal kapcsolatban is, mi minősül egyáltalán gyógyszernek – többek között ezeket állapította meg a Szinapszis Kft. egy friss kutatásából.

A közel 1.000 fős felmérésben jellemzően a „tipikus gyógyszer-beszerzők”, döntően legalább középkorú hölgyek kerültek megkérdezésre. A résztvevők 17%-a havonta többször, 30%-a pedig havonta legalább egyszer vásárol vény nélkül kapható gyógyszert.

 

Ki vásárol vény nélüli gyógyszert patikában, s ki hipermarketben?

A válaszadók közel 90%-a említette, hogy OTC-t kizárólag gyógyszertárban vesz, és az összes ilyen típusú beszerzésének mindössze alig pár százalékát bonyolítja hipermarketben, drogériában vagy egyéb helyen. Azok, akik havonta egyébként is gyakrabban vásárolnak ilyen termékeket, aktívabbak a patikán túli vásárlásban is, esetükben ugyanis 20% körül alakul ezen beszerzések aránya, míg a ritkábban vásárlók 9%-áról mondható el ugyanez.

A kutatás rámutat: a kizárólag patikában vásárlók hipermarketben történő gyógyszervásárlásának legfőbb gátját a felkészült szakszemélyzet hiánya (37%) jelenti, míg sokan (34%) egyszerűen a receptköteles gyógyszerek kiváltásával együtt bonyolítják az OTC termékek beszerzését is. (Érdekesség, hogy míg a nők és a fiatalabbak döntően a szakszemélyzet hiányát jelölték meg indokként, a férfiak, valamint az idősebb krónikus betegek inkább a praktikussági okot említették.)

Fogalmi zavarok a vény nélkül kapható gyógyszer definíciója kapcsán

A patikán kívül vásárolt, konkrétan megnevezett gyógyszer-márkanevek között a válaszadók számos olyat említettek, amelyek nem gyógyszer kategóriába esnek vagy kizárólag gyógyszertárból szerezhetők be. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a patikán túli vásárlási szokások fenti módszerrel történő vizsgálata becslésnek tekinthető, és inkább a patikai beszerzők attitűdjét tükrözik. Másik oldalról az eredmények arra is rámutatnak, hogy a gyógyszer fogalma körül zavarok vannak a lakosság fejében.

A hibás említések kiszűrése után megállapítható, hogy az összes vény nélküli gyógyszerköltés legfeljebb 2%-a bonyolódik patikán kívüli helyeken.

Szinapszis Kft.