Kórházban tanítani

A kórházpedagógus – a pedagógus klasszikus szerepein túl, aki nevel és oktat – lelki támogatóként is a beteg gyermek mellett áll. A kórházpedagógus is tananyaggal dolgozik, de elsősorban saját személyisége az eszköze, mellyel meg tudja nyerni a gyermeket a tanulás, a diákszerep folytatására a kórházban is.

Egy gyermek daganatos megbetegedése mindig megrázó a családnak, erre lelkileg felkészülni lehetetlen.
Felborul az egész addigi életük és érvényét veszti minden, ami addig a jövőképükben szerepelt.
Az első krízis után minden iskoláskorú beteg gyermek esetében – az elsőstől az érettségizőig felmerül egy hétköznapi probléma: mi lesz az iskolai tanulmányokkal?
Minden családnál az a cél, hogy a gyermek gyógyulása után visszatérhessen osztályközösségébe, ne kelljen osztályt ismételni.

Mit csinál a kórházpedagógus?

Az onkohematológiai osztályon való gyógykezelés hosszú időre szakítja el a beteg gyermeket megszokott környezetétől, közösségeitől.
Természetes, hogy az orvosi gyógykezelés mellett szükség van a beteg és családja pszichoszociális támogatására is. A supportív terápiát végző szakemberek egyike a kórházpedagógus.

Ő az az „ismerős” személy, akivel a gyermek is, a szülei is már találkoztak az onkológiai osztályon kívül is, hiszen a tanár szerepe a kórházon kívüli világból már ismerős.

Sokkal több mint tanulás

A kórháziskolai tanulás – mely minden esetben önkéntes, a gyermek és szülei szabad döntése – túlmutat a hétköznapi tanulás fogalmán. A testi megbetegedés egyik negatív hozadéka a szociális szerepveszteség, ennek visszaszerzésére, kompenzálására irányul többek között a kórháziskolai tanulás. Újra x. osztályos tanuló a daganatos gyermek, a diákélet terheivel és örömeivel együtt, nem csupán egy beteg.

  • a gyermeki lét alaptevékenysége a játék és a tanulás, ezeket tudja a beteg gyermek újra gyakorolni a kórház falain belül.
  • a tanulás visszahozza a betegség előtti hétköznapokat, strukturálja a napot, vannak feladatok, vannak sikerélmények, van remény, hogy nem kell osztályt ismételni, és nem utolsósorban eltereli a negatív, önmaga körül forgó gondolatokat.
  • a szülőkre is jó hatással van az újra tanuló gyermekük látványa.

A régi iskolába, a régi osztályközösségbe való visszatérés vágya egyet jelent ugyanis a jövővel, a betegség utáni élettel, tehát a gyógyulással. A gyermekekre nehezedő lelki többletterhek a kórházpedagógus részéről intenzív és hatékony motivációval, hangulati elemekkel könnyíthetők, így a tanulás jótékony pszichés hatásai érezhetővé válnak.

Gyenge teljesítményre gyenge osztályzat

Tanári rugalmasságra és adaptív oktatásra van szükség, mert mindig a beteg gyermek aktuális fizikai, ill. mentális állapotához alkalmazkodva kell tervezni, áttervezni a tananyag mennyiségét, mélységét.

Az értékelésnél, az osztályzatoknál megmérettetik a pedagógusi empátiás készség, hitelesség, emberség. A kórházpedagógusnak mindig meg kell tisztelnie a beteg gyermeket azzal, hogy gyenge teljesítményre gyenge osztályzatot, gyenge értékelést ad. A valós partneri viszony érzékeltetése is ez, mellyel elnyerhető a gyermeki bizalom. Üzenetértéke is van egy gyenge teljesítményre adott gyenge osztályzatnak: küzdj, és akkor jobb lesz!

Aztán van olyan eset is, ami sok gyermek, kamasz részéről a megbetegedés előtt elképzelhetetlen volt: barátság alakul felnőtt és gyermek, tanár és tanítvány között. Megérintik egymás lelkét. Katartikus pillanatok ezek!

Káldyné Bánfia Zsuzsa
kórházpedagógus