A veszélyes vegyi anyagok egészség- és környezet-károsító hatása elleni hatékony védekezés – ez az ún. REACH rendelet célja. A jogszabály minden olyan európai uniós vállalkozásra vonatkozik, amelyik vegyi anyagot gyárt, importál vagy felhasznál – így több száz magyar társaságra is, függetlenül attól, hogy családi tulajdonban lévő mészoltóról vagy egy nagy vegyipari cégről van szó. A vállalkozások számára a rendelet többek között regisztráció kötelezettséget ír elő, a következő erre vonatkozó határidő idén májusban jár le. A regisztrációs kötelezettségekről Geert Dancet, az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ügyvezető igazgatója, a hazai ellenőrzési tapasztalatokról dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos tartott sajtótájékoztatót az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban, Budapesten.

A 2007. június 1-jén hatályba lépett REACH rendelet a vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását igen szigorúan szabályozza. Elsődleges célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, a versenyképesség és az innováció javítása mellett.

Egy másik, az ún. CLP rendelet pedig a veszélyes vegyi anyagok osztályozásával, címkézésével és csomagolásával kapcsolatban állapít meg kötelezettségeket. Ez utóbbi jogszabály a biztonságos használat érdekében született meg, és 2009. január 20-án lépett hatályba. A rendelkezések közös eleme, hogy kimondja: az ipar felelős azért, hogy az általuk gyártott, importált, forgalmazott anyagok ne tehessenek kárt az emberi egészségben, a környezetben. Ennek érdekében az iparra számos kötelezettség hárul, ami úgy Európában mint Magyarországon jelentős anyagi ráfordítással is járó többlet feladatot ró a vállalkozásokra.

 

 

Kötelező regisztráció

A REACH szabályozás elemei közül az egyik legfontosabb a regisztrációs kötelezettség. 2008. június 1. óta minden olyan gyártónak és importőrnek, amelyik legalább évi 1 tonna mennyiségben gyárt, vagy az EU-n kívülről importál vegyi anyagot, azt regisztrálnia kell az Európai Vegyianyag-ügynökségnél. Első lépcsőben az évi 1000 tonna feletti mennyiségben gyártott/importált és a rákkeltő anyagokat kellett nyilvántartásba vetetni, 2010. december 1-ig. A következő határidő 2013. május 31-én jár le, eddig kell regisztrálni az évi 100 és 1000 tonna közötti mennyiségben gyártott és importált anyagokat. A harmadik és egyben utolsó előírt dátum 2018. május 31. lesz, ameddig minden évi 1 tonna feletti mennyiségben gyártott/importált anyagot nyilvántartásba kell vetetni. Újonnan kezdett gyártás/importálás esetén, ha az éves mennyiség eléri az 1 tonnát, azonnal regisztrálni kell.

 

Új osztályozási és csomagolási törvény

 

A CLP rendelet az eddig is létező osztályozási, címkézési csomagolási kötelezettség helyébe lépett, sok esetben a feltételeket is szigorítva. Ennek megfelelően a cégeknek újra kell osztályozniuk, címkézniük és esetleg csomagolniuk anyagaikat, továbbá ezt az osztályozást jelenteni az ECHA-nak. Az erre adott határidők már korábban lejártak, sőt 2012. decemberétől veszélyes vegyi anyagok már csak új címkékkel (piktogramokkal) kerülhetnek forgalomba. A lakosság által is gyakran használt ún. keverékek esetén a kötelezettség 2015-től jelentkezik majd, de az átállás már most is folyamatos.

 

Kinek kell regisztráltatnia magát?

 

A regisztrációhoz egy nagyon részletes (akár több ezer oldalas) dokumentációt kell elkészíteni. Ebben részletezik a vegyi anyag fizikai-kémiai tulajdonságait, mérgező hatását, továbbá elemzik az ebből következő veszélyeket, valamint azok kezelésének, megelőzésének módját.Egy ilyen összeállítás elkészítésének költsége a hazai kis- és közepes vállalkozások esetében megközelíti az egymillió forintot. Ezen felül regisztrációs díjat is kell fizetni, ami a szóban forgó anyag mennyiségétől és az adott cég méretétől függően néhány száz eurótól akár 30 ezer euróig terjedhet. Ha valaki nem tesz eleget regisztrációs kötelezettségének, azt automatikusan kizárják a piacról.

Mindez nem csak a nagyon veszélyes ipari anyagokra (pl. savak és lúgok) vonatkozik, hanem a különböző hétköznapi használatban is előforduló termékek részét képező összetevőkre is. Így például a hipóra, a háztartási tisztálkodási, kozmetikai szerekre, gyógyszerekre, festékek alapanyagaira. Ide tartoznak továbbá olyan anyagok, mint a mész, a szilikon, a bór és a bórsav, az üzemanyagok, vagy éppen a vas, az alumínium, a lítium, az arany, a platina.

A REACH és CLP rendeletek szerinti kötelezettségek megszegése esetén akár 20 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, illetve akár a tevékenységet is betilthatják a népegészségügyi szakigazgatási szervek (NSZSZ) kémiai biztonsági felügyelői. 2012-ben közel 15 ezer kémiai biztonsági ellenőrzést folytattak le Magyarországon, a vizsgálatok legfontosabb területe éppen a REACH rendelet szabályainak betartása (az esetek 10 százalékában kizárólag erre fókuszáltak). Minden tizedik ellenőrzés során találtak valamilyen kifogásolni valót, pénzbüntetést száz esetben szabtak ki. A REACH rendelet hatályba lépése óta, azaz az elmúlt öt évben a kirótt kémiai terhelési bírságok összege 180 millió forintra rúg, annak ellenére, hogy a kezdeti években a felügyelők törekedtek arra, hogy büntetés helyett inkább tanácsokkal segítsék a vállalkozásokat.

2012 decemberéig magyar cégektől összesen 265 regisztráció érkezett az ECHA-hoz, de a 2013. májusi határidőig még legalább ezer gyártott vagy importált anyag regisztrálását várják hazánkból, körülbelül 300 különböző vállalkozástól. Van olyan magyar cég, amely egyedül közel száz anyagot kell, hogy regisztráljon. Európai szinten pedig több mint 6 ezer bejelentést várnak májusig. A CLP tekintetében a bejelentés folyamatos, Magyarországról eddig kereken 93.700 bejelentés érkezett, ezzel az EU tagállamainak rangsorában a 9. helyen állunk.

 

A bejelentéshez az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) munkatársaitól is segítséget lehet kérni. Az OKBI külön honlapot és információs szolgálatot működtet, ahol szívesen válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

A REACH Nemzeti Információs Szolgálat elérhetőségei:
http://www.okbi.hu/index.php/hu/reach

reach.helpdesk@okbi.hu vagy reach.helpdesk@okbi.antsz.hu

Tel: (06-1) 476-1134, 476-1167

 

ÁNTSZ