XV. Országos Patika Nap

0
845

A 14. alkalommal megrendezésre került Országos Patika Nap hivatalos megnyitója a debreceni Pharmagita Gyógyszertárban volt.

Dr. Újházi László gyógyszertárvezető köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót dr. Ónodi-Szücs Zoltán egészségügyért felelős államtitkárnak, aki történelmi visszatekintéssel kezdte beszédét.

2010-ben a polgári kormány fontos döntést hozott. Azt, hogy a gyógyszerészek és a gyógyszertárak nem egy másik rendszernek lesznek a részei, hanem az egészségügyi ellátórendszeré. Az elmúlt két évben sikerült visszaadni a magyar gyógyszerészek kezébe a magyar gyógyszertárakat. Hiszen szakmai döntéseket nem lehet hozni úgy, hogyha a gazdasági döntések nem megfelelők.

A gyógyszertárak nyereségessége az elmúlt évben már helyreállt. A gyógyszer-nagykereskedők kintlévősége a gyógyszertárak felé a harmadára csökkent. És ami a legfontosabb: mindezt úgy sikerült elérni, hogy közben a betegek terhét nem kellett növelni, hanem épp ellenkezőleg, a betegterhek csökkentek. Miért gondoljuk azt, hogy a gyógyszerészek és a gyógyszertárak az egészségügyi ellátó rendszert kell, hogy képezzék? – tette fel a kérdést az államtitkár. – Azért, mert több mint 60 millió betegtalálkozás történik a patikákban évente, és rengeteg olyan beteg van, aki nem is jár orvosnál, csak kizárólag a gyógyszertárakban fordul meg. Ez népegészségügyi szempontból fontos találkozó, és épp ezért üdvözlendő az, hogy a mai patikanapnak is a témaköre népegészségügyi problémakör, mégpedig az allergia. A következő népegészségügyi programokban fontos szerepet fognak kapni a patikák, benne a patikusok és minden patikában dolgozó személy – tette hozzá az államtitkár. Tudni kell, hogy Magyarországon az elvesztegetett életévek 70%-áért nem az ellátórendszer a felelős, hanem a betegek életmódja. Épp ezért kell megragadni minden alkalmat arra, amikor lehetőség van találkozni a betegekkel. Az államtitkár, mint befejezésképpen mondta, jelenlétével is deklarálja azt, hogy a patikanap az egészségügyi ellátórendszer részeként kell hogy működjön.

Dr. Széles Diána, Debrecen város alpolgármestere, saját példáján keresztül mutatta be a patikák jelentős szerepét, miszerint része az egészségügyi ellátórendszernek a patikai hálózat. Mert az emberek a kisebb egészségügyi problémájukkal nem az orvoshoz, hanem a gyógyszerészhez mennek. Debrecenben a Főnix Terv keretében 12 háziorvosi rendelőt több mint 800 millió forintból fognak felújítani az elkövetkező időszakban. A Víztorony utcai gyermekorvosi rendelőben négy gyermekorvos rendel, több mint 3000 kártya van ebben a körzetben. Ha nem lenne a patika, akkor nem tudnák megoldani zökkenőmentesen a felújítást. Nemcsak a lakosoknak, a működtetőnek is nagyon fontos a patikai hálózat.

Dr. Nagy Szilárd, az OGYÉI főigazgató-helyettese köszöntőjében elmondta, hogy az intézet hisz abban, az egészségpolitika is, hogy a patikák munkája messze nemcsak kereskedelmi, hanem orvosszakmai ellátási tevékenység.

A gyógyszerészek a gyógyszertárakban nagyon komoly hozzáadott értéket tudnak nyújtani, és a gyógyszertár egy népegészségügyi találkozóhely. A betegekben kialakult a tudatos vásárlói attitűd, és kérdezik a gyógyszerészeket, a tájékoztatást is igénylik. A gyógyszerészek ebben a munkában nap mint nap helytállnak.

Dr. Greskovits Dávid a MAGYOSZ elnökeként üdvözölte a jelenlévőket. Elmondása szerint a WHO a Jövő gyógyszerészének felkészítése címmel beazonosította azt a hét szerepkört, amelyet figyelembe kell venni mint alapvető elvárást a gyógyszerészekkel szemben világszerte: a gondozó, döntéshozó, kommunikátor, vezető, menedzser, egész életen át tartó tanuló és tanár. Ezek az elvárások nagymértékben jellemzik a hazai gyógyszerészek munkáját, szakmai felkészültségét, ezzel is szolgálva a betegek érdekét. A magyarországi gyógyszergyártás a mai napig megőrizte megbecsültségét a világban, nem érhette volna el ezeket a sikereket a gyógyszerészek magas színvonalú, áldozatkész munkája nélkül.

Prof. dr. Szökő Éva, az MGYT elnöke kifejtette, hogy az allergia témaköréhez kapcsolódva nagy örömmel vett részt a szakmai háttéranyagok kidolgozásában. Ő is kiemelte a gyógyszerészek szerepét a gyógyszerészi tanácsadásban, mert ebben fontos feladat hárul rájuk. Nemcsak erre a napra korlátozódva, hanem egész évben.

Dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke a patikanap történetének fejlődésére és a jövőbeni elképzelésekre fókuszált. Mint mondta: „(…) A gyógyszerészek szakmailag és egzisztenciálisan is önálló hivatásgyakorlókká váltak, a gyógyszertárakat ma már a gyógyszerészek irányítják, és független szakemberként vesznek részt a betegek ellátásában. Ha pedig függetlenek vagyunk, az azt is jelenti, hogy az adott jogi, szakmai és etikai keretek között végre a szakmai lelkiismeretünk szerint dolgozhatunk. Ezt én óriási eredménynek tartom. Szabadságunk azonban nem öncélú, hanem a betegeket kell szolgálnunk vele. Szabadságunk egyben felelősséget is jelent, felelősséget önmagunk tetteiért, a gyógyszer jóságáért, tájékoztatásunk korrektségéért, a nyújtott szolgáltatásainkért és a népegészségi programokban való részvételért is. (…) Az első patikanapokon még az volt a cél, hogy a gyógyszerészek mutassák meg a gyógyszertárukat a nagyközönségnek, és próbálják érzékeltetni, hogy szükség van a tudásukra. (…) Az elmúlt két-három évben egyre inkább a népegészségügyi programokba történő bekapcsolódást állítottuk reflektorfénybe. (…) Tapasztalatunk az is, hogy az egynapos akcióknak a haszna minimális. Ezért a továbbiakban patikanaptól patikanapig tartó idősávokban gondolkodunk. Azok, akik figyelik a kamarai eseményeket, tudhatják, hogy a struktuláris rendszerváltás lezárását követően elindult a szakmai rendszerváltás programjának a kidolgozása. Ennek fő célja, hogy a függetlenné vált gyógyszerészek szakmailag is képesek legyenek a velük szemben támasztott társadalmi elvárások magas színvonalú ellátására. A gyógyszerész legyen a gyógyszer és a gyógyszeralkalmazás szakértője, a betegéért, a gyógyszertáráért és a vállalkozásáért felelős szakember, valamint a népegészségprogramok elkötelezett részvevője. (…)”

Majd pedig az elnök rátért a megnyitó egyik különleges eseményére.
„Az elmúlt patikanapon egy olyan megállapodást kötöttünk az Egisszel, amely a kamara döntési szabadságát maximálisan tiszteletben tartva lehetővé teszi a kiváló gyógyszerészi gondozási tevékenység elismerését. Ma pedig egy újabb megállapodás aláírására kerülhet sor, amely a kiváló gyógyszertári asszisztensek díjazásának a lehetőségét biztosítja. A díj feltételeinek kidolgozásában és a díjazottak kiválasztásában a díjalapító a tavalyihoz hasonlóan most is garantálja a gyógyszerészi kamara és egy újabb együttműködő partnerünk, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara döntési szabadságát. (…) Az Egis részéről dr. Újfalusi Györgyné az aláírója ennek az együttműködési megállapodásnak. A gyógyszerészi kamara részéről én írom alá a megállapodást, és a MESZK Elnöke, dr. Balogh Zoltán a jelenlétével erősíti ennek a megállapodásnak az erejét.”

Dr. Újfalusi Györgynétől, az Egis kormánykapcsolatokért felelős igazgatójától megtudtuk, hogy a világon több mint 25 millió ember gyógyul Egis-gyógyszerekkel, és közel 60 országba exportálják termékeiket. A hazai orvosok, gyógyszerészek és páciensek leggyakrabban az Egis készítményeit tisztelik meg bizalmukkal, és dobozszám alapján az Egis a legnagyobb magyarországi beszállító. Tavaly alapították a Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díjat, és most pedig a Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díjat.

Dr. Balogh Zoltán, a MESZK elnöke is üdvözölte a megjelenteket, és mint mondta: „(…) Különösen fontos a mai nap számunkra, hisz a tára mögött a gyógyszerészekkel együtt szakdolgozótársaim, a gyógyszertári asszisztensek is tevékenykednek a lakosság közeli ellátásának biztonsága érdekében. (…) Egy ilyenfajta elismeréssel a kollégáinkat is megbecsüli a szakmai társadalom, hisz velük együtt dolgoznak az év 365 napján, pl. az ügyeletes patikákban folyamatos munkarendben, és szolgálják a biztonságos hazai gyógyszerellátást az ország valamennyi területén. (…)” Továbbá megköszönte a gyógyszerészi kamara elnökének, az évek óta tartó jó szakmai kapcsolatú együttműködést, és az Egisnek, hogy felvállalta ennek a díjnak a támogatását.

Végezetül dr. Újházi László a megnyitó ünnepség zárásaképpen elmondta, hogy ez a sok-sok millió gyógyszerész–beteg-találkozás az utolsó bástya az egészségügyet szimbolizáló várban. Itt lép ki a beteg az egészségügyi ellátórendszerből a gyógyszerrel és a hozzá tartozó információval. De a gyógyszertár nemcsak az utolsó bástyája, hanem az első kapuja is az egészségügynek. Itt lép be a beteg a rendszerbe, és ez is ugyanolyan felelősség a szakember részéről. A gyógyszerész tanácsa, a gyógyszerésztől kapott információ elidegeníthetetlen része a gyógyszernek és a gyógyszerellátásnak.

Dr. Szarvasházi Judit

főszerkesztő-gyógyszerész

 

További megjelentek:
Az MGYT és az MGYK környező megyéinek elnökei; dr. Feller Antal, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének alelnöke; dr. Fodor Mária megyei  tiszti főorvos; dr. Kincsesné Szónya Katalin, a megyei MESZK elnöke; dr. Kiss Sándor, Debrecen város egészségügyi bizottságának elnöke; dr. Kun Lajos regionális tiszti főgyógyszerész; dr. Németh Attila, a MOK megyei elnök; dr. Oláh Gábor, az MGYT megyei elnöke; dr. Papp Csaba, Debrecen város egészségügyi bizottságának alelnöke; dr. Vecsernyés Miklós, a DTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja; dr. Pósán László, Debrecen város országgyűlési képviselője

Főtámogatók:
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.
Servier Hungária Kft.

Támogatók:
Egis Gyógyszergyár Zrt.
Hugaropharma Zrt.
PHOENIX Pharma Zrt.
Satco Kereskedelmi Kft.