Mindenszentek és halottak napja – Az emlékezés ünnepe

0
1565
Fotó: pixabay.com

Mindenszentek és a halottak napja, a halottakra való emlékezés ünnepe. A IX. század óta kötelező ünnep. A katolikus egyház tanítása szerint ezen a napon az élő és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak.


Mindenszentek és a halottak napja, a halottakra való emlékezés ünnepe. Mindenszentek napja azoknak a szenteknek az ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emlékezik. A IX. sz. óta kötelező ünnep. A katolikus egyház tanítása szerint ezen a napon az élő és az elhalt  hívek titokzatos közösséget alkotnak. A XX. században a halottak előestéje, „vigíliája” lett.

Azt a hetet, amelybe a halottak napja esik, halottak hetének nevezik. E napon ma is szokás a halottak emlékezetére a sírok megtisztítása, feldíszítése,  gyertyák gyújtása. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra. A bukovinai magyarok sütnek-főznek és kiviszik az ennivalót a temetőbe, ott elosztogatják. Ahány halottja van a családnak, annyi gyertyát gyújtanak otthon. Az Ipoly menti falvakban aki nem tud temetőbe kimenni, otthon gyújt gyertyát.

Régebben figyelték, kinek ég le hamarabb a gyertyája, mert a hiedelem szerint az hal meg előbb a családban. A szegedi tájon mindönszentök kalácsa, kóduskalács néven üres kalácsot sütöttek, amit a temető kapujában várakozó koldusoknak adtak, hogy ők is megemlékezzenek a család halottairól. A Csallóközben is ezen a napon sütött kalácsot osztottak szét a temető kapujában álló és imádkozó koldusok között, nehogy a halottak hazalátogassanak. Jászdózsán, miközben temetői gyertyát égettek, odahaza is égve hagyták a lámpát, hogy a halottak széjjel tudjanak nézni. Úgy vélték: míg a harang szól, a holtak otthon vannak.

Ezeken a napokon tiltották a házimunkát, nehogy megzavarják a holtak nyugalmát. Nem volt szabad mosni, attól féltek, hogy a hazajáró halott vízben állna. Nem meszeltek, mert a férgek ellepnék a házat.

 

Melitta
Telefon: +36-20/922-52-92
E-mail: melitta@ahol.com
Honlap: www.gil.hu/melitta/melitta.html
WebTv: www.melittatv.hu