Mi a feladatuk a szociális munkásoknak?

0
730
Fotó: gettyimages.com

Az egészség fogalmába nem csak a testi és lelki, hanem a szociális jóllét állapota is belefoglaltatik. A társadalmi egyenlőtlenségek kihatnak az egészségi állapotra és az egészség elvesztése könnyen társadalmi helyzetünk megingásához vezethet.

Az egészségügyben dolgozó szociális munkások az egészség megtartásáért, a megelőzésért dolgoznak, a betegség miatt egyensúlyt vesztett emberek szakértő segítését végzik. A mai magyar társadalomban az egészség nem számít értéknek, csak akkor fedezzük fel jelentőségét, amikor már elveszítettük a biológiai egyensúlyt, amit aztán egy huzamosabban fennálló betegség következtében a társadalmi egyensúlyvesztés is követ.

A mai magyar egészségügyi rendszerben nem sok szociális munkás dolgozik. Pedig ugyanolyan lényeges terület, mint a hajléktalan ellátás, vagy a gyermekvédelem – amelyek viszont elsődleges helyet kapnak a szociális területeken és a köztudatban. A teljes körű, emberközpontú – holisztikus (az embert, mint egészet tekinti, nemcsak beteg, hanem számos egyéb szükséglettel, kívánsággal stb. rendelkező emberi lény) gyógyítás része tehát a szociális munka is. 

A fotó illusztráció: pixabay.com

Napjainkban, nagyon egyszerűen fogalmazva a szociális munka általános fogalma alatt az ügyfél és a szakember között kiépülő interaktív segítő kapcsolatot értjük

Az egészségromlás mindig életmódváltozást von maga után, a kórházi szociális munkás feladata, hogy a betegeknek/ügyfeleinek, minden olyan támogatást megadjon, amely elősegíti az önálló élet folytatását a társadalomba való integrálásuk érdekében, illetve egyéni életútjuk minél teljesebbé tételének biztosítása. 

Az EÜDSzM non profit civil szervezetként 2009. augusztusában alakult meg hivatalosan.  A tagságot jelenleg 41 kórházi szociális munkás alkotja. Reményeinket is felülmúlva olyan hiányt pótol, ami mind a tagoknak, mind az egészségügyi társszakmáknak, mind a betegeknek kapocs lehet az elérhető erőforrások felhasználásában. 

Az Egyesület legfontosabb célja az egészségügyi szociális munkával kapcsolatos érdekképviselet, azaz az egészségügyben dolgozó szociális szakemberek általános és speciális érdekeinek védelme, valamint az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő szociális hátránnyal rendelkező vagy szociálisan veszélyeztetett személyek védelme és érdekképviselete. Ez utóbbit nem csupán az egyéni esetkezelés során valósítjuk meg, hanem tárcaszintű javaslatok formájában is igyekszünk előrelépést elérni. 

Honlapunk –  www.eudszm.hu – célja az információ nyújtás és kapcsolattartás  csakúgy ügyfeleinknek, mint kollégáinknak is. Teret ad a tájékoztatásnak, a szakmai híreknek, elérhetőségünknek, információforrása rendezvényeinknek és tagjaink tevékenységének egyaránt. Ügyfeleink számára az elérhető szolgáltatásokról tájékoztatás és tagjaink elérhetősége is megtalálható. 

Döbröntei Szilvia