A betegek gyógyszerellátás biztonságának javítása érdekében az egészségügyi adatvédelmi törvény 2013. április 1-től életbe lépő módosítása biztosítja, hogy a gyógyszerész – amennyiben ezt a beteg nem tiltotta meg, illetve ha a beteg a gyógyszereket maga részére váltja ki a gyógyszertárban – a gyógyszerkiadás során megismerheti a beteg korábbi 1 évre vonatkozó vényköteles gyógyszerelési adatait, azaz a kiváltott gyógyszer nevét, mennyiségét, idejét. Ugyanakkor a szexuális úton terjedő betegségek, illetve a mentális és viselkedészavarok kezelésére szolgáló gyógyszerekre vonatkozóan a gyógyszerész nem jogosult az adatok megtekintésére.

Ismert, hogy a betegek által szedett gyógyszerek nem megfelelő alkalmazása, és egyre több gyógyszer párhuzamos szedése komoly tényező a gyógyszerekkel kapcsolatos nem kívánatos hatások számának emelkedésében. A krónikus betegek esetében jelentős azoknak az aránya, akik nem megfelelő ideig, mennyiségben alkalmazzák a gyógyszereket. A Semmelweis Tervben megfogalmazott szakmai koncepció kiemeli a gyógyszeres terápia eredményességének, biztonságosságának, időbeliségének javítását, melyben a gyógyszerész a beteggel való közvetlen kapcsolata miatt központi szerepet játszik.

A gyógyszerinterakciók elkerülése érdekében

Ez év januárjától lépett életbe az a rendeletmódosítás, mely az alapszintű gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzés elemeit – többek között egyes gyógyszerek közötti káros hatások (interakciók), azonos hatóanyagú gyógyszerek együttes szedéséből eredő kockázatok feltárását, beteg-együttműködés javítását – is tartalmazza. A szabályozás segíti a gyógyszerészt a generikus helyettesítésben, a  beteg által szedett megfelelő gyógyszer kiválasztásában, a párhuzamos gyógyszerkiváltások, gyógyszerkölcsönhatások felderítésében, illetve a mellékhatások azonosításában.

Szakmai irányelv

A jogszabályban foglalt kereteken túl az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozatai, valamint a gyógyszerészi szakmai szervezetek bevonásával a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) módszertani felügyeletével elkészült, és a GYEMSZI honlapján (https://kollegium.gyemszi.hu) elérhető az alapszintű gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó szakmai irányelv. 

EMMI